Schoolactiviteiten

  • 14 maart 2019 Zwemmen (3A-3B-4A-4B-6A-6B)
  • 18 maart 2019 Plastic soep Vredeshuis Gent (2A)
  • 18 maart 2019 Week oudercontacten t.e.m. 29/3 (KS + LS)
  • 19 maart 2019 Plastic soep Vredeshuis Gent (2C)
  • 21 maart 2019 Plastic soep Vredeshuis Gent (2B)
  • 22 maart 2019 Wereldwaterdag 2L
<<...34