Jaarlijkse info

deel 5 – 2022 jaarlijkse info

 1. Vrije dagen
 2. Belangrijke schooldata
 3. Schoolteam
 4. Prijzen

5.1 Vrije dagen 2022-2023

 • begin van het schooljaar, hervatting lessen: donderdag 1 september
 • maandag 3 oktober: lokale verlofdag: vrijaf voor de leerlingen
 • herfstvakantie: van zaterdag 29 oktober e.m. zondag 6 november
 • vrijdag 11 november: wapenstilstand: vrijaf voor de leerlingen
 • woensdag 7 december: pedagogische studiedag: vrijaf voor leerlingen
 • kerstvakantie: van zaterdag 24 december t.e.m. zondag 8 januari
 • woensdag 25 januari: pedagogische studiedag: vrijaf voor leerlingen
 • krokusvakantie: van zaterdag 18 februari e.m. zondag 26 februari
 • vrijdag 10 maart: pedagogische studiedag: vrijaf voor leerlingen
 • paasvakantie: van zaterdag 1 april t.e.m. zondag 16 april
 • maandag 1 mei: dag van de arbeid: vrijaf voor de leerlingen
 • donderdag 18 mei: O.L.H. Hemelvaart: vrijaf voor de leerlingen
 • vrijdag 19 mei: brugdag: vrijaf voor de leerlingen
 • maandag 29 mei: Pinkstermaandag: vrijaf voor de leerlingen
 • dinsdag 30 mei: lokale verlofdag: vrijaf voor de leerlingen
 • zomervakantie: vanaf zaterdag 1 juli

BELANGRIJKE SCHOOLDATA

 • schoolfotograaf: dinsdag 20 september
 • mosselsouper: zaterdag 15 oktober
 • Sint op school: dinsdag 6 december
 • kerstdrink OC: vrijdag 23 december
 • schoolfeest: zaterdag 6 mei
 • Eerste Communie: donderdag 18 mei (1L + 2L)
 • Plechtige Communie (parochie Oude Bareel): zaterdag 27 mei (6L)

5.2 Schoolteam 2022-2023

directie: Katleen
zorgcoördinator: juf Inge DM
administratie Antwerpsesteenweg: Annick en Marie-Anne
administratie Beelbroekstraat: Dominique
toezichten: Noël, Marie-Anne, Inge, Anja, Heidi en Jeanine
onderhoud: Adelheid, Noël, Inge, Louise en een poetsfirma

5.2.1 Kleuterafdeling

Leerkrachten: vestigingsplaats Antwerpsesteenweg

dolfijn: juf Bieke en juf Jolien VL
goudvis: juf Heidi, juf Seliene en juf Jolien VL
vos: juf Gwen, juf Seliene en juf Jolien VL
vlinder: juf Jolien M, juf Seliene en juf Jolien VL
eend: juf Sophie, juf Seliene en juf Jolien VL
octopus: meester Johan en juf Céline
flamingo: juf Isabel en juf Céline
kleuter bewegingsopvoeding: meester Steyn en juf Nancy
boekenjuf: juf Seliene
kinderverzorgster: juf Dominique
zorgcoördinator kleuterschool: juf Patricia

5.2.2 Lagere school

Leerkrachten: vestigingsplaats Antwerpsesteenweg

1A: juf Vicky en juf Lieve
1B: juf Stefanie en juf Lieve
1C: juf Isabel en juf Lieve
2A: juf Marleen en juf Baaike
2B: juf Veroniek en juf Baaike

Leerkrachten: vestigingsplaats Beelbroekstraat

3A: meester Geert, juf Leen en juf Katrien
3B: juf Evy, juf Leen en juf Katrien
4A: juf Riet en meester Matthias
4B: juf Kathie en meester Matthias
5A: juf Renske en juf Anouk
5B: juf Barbara en juf Anouk
6A: juf Greet en meester Matthias
6B: meester David en meester Matthias
6C: juf Stéphanie en meester Matthias
bewegingsopvoeding: juf Nancy en meester Steyn
ICT + mediaopvoeding: meester Geert en meester Matthias
zorgcoördinator: juf Inge DM
boekenjuf: juf Stefanie en juf Greet

5.2.3 CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Halvemaanstraat 96 – 9040 St.-Amandsberg  tel: (09) 277 84 00

Laurence Vandenweghe, schoolarts
Mevr. Sofie Van de Veire, adviseur
Charlotte Lagae, verpleegster

5.3 Prijzen

Het OC draagt een deel bij voor verschillende activiteiten. Dit wordt steeds vermeld op de schoolrekening. Hiervoor zijn we het oudercomité heel dankbaar!

De prijzen gelden behoudens prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners. Ouders die problemen ondervinden om deze bijdragen te betalen kunnen de directie van de school contacteren. In alle discretie zal naar een individuele oplossing worden gezocht die de draagkracht van de school verzoent met de draagkracht van de ouders.

5.3.1 Kleuteronderwijs

schoolreis: richtprijs € 20,00

5.3.2 Lagere school

bosklassen (3 de leerjaar): € 180,00
natuurklas (6 de leerjaar): € 270,00
gymkledij: broekje: € 10,00
gymkledij: t-shirt: € 11,50
zwembeurt (bus + zwembeurt), 3L zwemt gratis: € 3,80*
schoolreis: richtprijs € 20,00
sportdag (afhankelijk van welk leerjaar): richtprijs € 15,00

 5.3.3 Algemeen (niet verplicht)

warme maaltijd: € 3,20
water: € 0,20
soep: € 0,80
middagtoezicht: € 1,00

voorschools toezicht van 7.30 uur tot 8.10 uur:  € 1,00

naschools toezicht tot 17 uur: € 1,80
van 17.15 uur  tot 18.00 uur: € 1,65
woensdag tot 13.00 uur: € 1,50
woensdagmiddagopvang Muzaïek: € 0,50

Wanneer een leerling ten laatste om 18 uur niet afgehaald wordt, zal er 5 euro extra aangerekend worden op de schoolrekening.

Doremini (peuters – 1ste kleuter): € 40,00
Doremix (2de kleuter): € 40,00
Doremi (3de kleuter): € 40,00
De krant van mol en beer (1ste leerjaar): € 16,00
Zonnekind (2de leerjaar): € 45,00
Leeskriebel (3de leerjaar): € 45,00
Zonnestraal (3de en 4de leerjaar ): € 37 (11 nrs)
National Geographic Junior (5de – 6de leerjaar): € 47 (13 nrs)
Idem (met winter- en zomernummer)
Vlaams Filmpje (5de en 6de leerjaar): € 35,00

* prijzen kunnen aangepast worden.
* afhankelijk van prijsstijgingen bij de leverancier