Jaarlijkse info

Jaarlijkse info

 1. Vrije dagen
 2. Belangrijke schooldata
 3. Schoolteam
 4. Prijzen

1. Vrije dagen 2019-2020

 • begin van het schooljaar, hervatting van de lessen: maandag 2 september
 • vrijdag 27 september: lokale verlofdag: vrijaf voor de leerlingen
 • woensdag 23 oktober: pedagogische studiedag: vrijaf voor alle leerlingen
 • herfstvakantie: van zaterdag 26 oktober t.e.m. zondag 3 november
 • woensdag 27 november: pedagogische studiedag: vrijaf leerlingen
 • kerstvakantie: van zaterdag 21 december t.e.m. zondag 5 januari
 • maandag 3 februari: lokale verlofdag: vrijaf voor de leerlingen
 • krokusvakantie: van zaterdag 22 februari t.e.m. zondag 1 maart
 • woensdag 18 maart: pedagogische studiedag: vrijaf voor leerlingen
 • paasvakantie: van zaterdag 4 april t.e.m. paasmaandag 19 april
 • vrijdag 1 mei: dag van de arbeid: vrijaf voor de leerlingen
 • donderdag 21 mei: O.L.H. Hemelvaart: vrijaf voor de leerlingen
 • vrijdag 22 mei: brugdag: vrijaf voor de leerlingen
 • maandag 1 juni: Pinkstermaandag: vrijaf voor de leerlingen
 • zomervakantie: vanaf woensdag 1 juli

2. Belangrijke schooldata

 • klusjesdag voor de ouders: zaterdag 24 augustus
 • kennismakingsmoment: dinsdag 27 augustus tussen 17.00 -18.00 uur
 • klasvergadering 4de tem 6de leerjaar: donderdag 5 september
 • klasvergadering 1ste  tem 3de leerjaar: dinsdag 10 september
 • klasvergadering kleuters: donderdag 12 september
 • schoolfotograaf: vrijdag 13 september
 • mosselsouper: zaterdag 19 oktober
 • kerstdrink OC: vrijdag 20 december
 • schoolfeest: zaterdag 25 april
 • Eerste Communie: donderdag 21 mei
 • Plechtige Communie (parochie Oude Bareel): zaterdag 30 mei

3. Schoolteam 

 • directeur Katleen Dejonckheere
 • secretariaat Antwerpsesteenweg: Annick Elyn en Evelien De Vos
 • secretariaat Beelbroekstraat: Dominique De Moor
 • extra ondersteuning: Adelheid Vermeire, Inge Lippens, Noël Lefevre, Louise De Wilde, Vannessa Coysman, Els De Smet, Anja Van Schaik en Marie-Anne Ryckbosch

3.1 Kleuterafdeling

Leerkrachten: vestigingsplaats Antwerpsesteenweg

 • dolfijn: Céline Deweirdt
 • goudvis: Heidi Vandewalle
 • kikker: Jolien Mertens
 • eend: Sophie Torsy en Gwen Vanderelst
 • kreeft: Ann Deprez
 • flamingo: Isabel Cangelli
 • octopus: Johan Colbrandt en Imke Verhulst
 • plusleerkracht: Gwen Vanderelst, Patricia Vanderverren, Bieke Destoop en Imke Verhulst
 • boekenjuf: Gwen Vanderelst
 • kleutergymmen: Bieke Destoop
 • kinderverzorgster: Dominique Barbier

3.2 Lagere school

Leerkrachten: vestigingsplaats Antwerpsesteenweg

 • 1A: Vicky Seghers
 • 1B: Stefanie Pauwels en Patricia Vanderverren
 • 1C: Isabel Den Haese
 • 2A: Marleen Eeckman
 • 2B: Anouk De Buck en Lieve Schelfout
 • 2C: Veroniek Van Autreve
 • 3C: Leen Schatteman
 • gymleerkracht: Nancy Van Achte en Lotte Dedrie
 • plusleerkracht: Lieve Schelfout
 • ICT-coördinator: Geert De Grieve
 • boekenjuf: Stefanie Pauwels

Leerkrachten: vestigingsplaats Beelbroekstraat

 • 3A: Geert De Grieve en Katrien Dewettinck
 • 3B: Evy Van Heuverswyn
 • 4A: Riet Van Hulle
 • 4B: Kathie Hanssens
 • 5A: Dirk Van Belle
 • 5B: Barbara Vercruysse
 • 6A: Greet Steyaert
 • 6B: David De Baets en Renske De Beule
 • ICT-coördinator: Geert De Grieve
 • gymleerkracht: Nancy Van Achte en Jolien Mertens
 • plusleerkracht: Lieve Schelfout, Katrien Dewettinck, Tiene Leloup, Renske De Beule en Lotte Dedrie
 • zorgcoördinator: Inge De Meyer
 • boekenjuf: Greet Steyaert
 • lerarenplatform: Seliene Sakx en Joke Van der Heyden

3.3 CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Halvemaanstraat 96 – 9040 St.-Amandsberg  tel: 09/277.84.00
Sofie Van de Veire: psycho-pedagogisch-werker, Charlotte Lagae: verpleegkundige en Laurence Vandenweghe: schoolarts.

4. Prijzen

4.1 Kleuteronderwijs

 • schoolreis: richtprijs € 20,00
  (maximumfactuur uitstappen: 45 euro)

4.2 Lagere school

 • bosklassen (3de leerjaar): € 145,00
 • sneeuwklassen (6de leerjaar): € 295,00
  (maximumfactuur meerdaagse uitstappen: 440 euro)
 • gymkledij: broekje: € 9,70
 • t-shirt: € 9,50
 • zwemmen: busvervoer en zwembeurt: € 2,50
 • schoolreis: richtprijs € 20,00
 • sportdag: afhankelijk van welk leerjaar: richtprijs € 15,00
  (maximumfactuur uitstappen: 90 euro)

4.3 Algemeen

refter en opvang:

Melk: € 0,35

Maaltijden

 • warme maaltijd: € 3,05
 • soep: € 0,80
 • water: € 0,20
 • middagtoezicht: € 0,80

Toezichten

 • voorschools toezicht: € 0,80
 • naschools toezicht: tot 17.00 uur: € 1,80
 • naschools toezicht van 17.15 uur tot 18.00 uur: € 1,65
 • woensdag tot 13.00 uur: € 1,50

(indien zonder verwittiging een leerling langer dan een kwartier na studietijd moet nablijven, wordt 1 uur toezicht aangerekend €13,66).

tijdschriften:

 • Doremini (peuters – 1ste kleuter ): € 36,00
 • Doremix (2de kleuter): € 36,00
 • Doremi (3de kleuter): € 36,00
 • De krant van mol en beer (1ste leerjaar): € 14,10
 • Zonnekind (2de leerjaar): € 38,00
 • Leeskriebel (3de leerjaar): € 30,00
 • Zonnestraal (3de en 4de leerjaar): € 38,00
 • National Geographic Junior (5de en 6de leerjaar): € 36,95 (11 nrs)
 • Idem (met winter- en zomernummer): € 46,95 (13 nrs)
 • Vlaams Filmpje (5de en 6de leerjaar): € 31,00

administratie kosten

gegevens opvragen door ouders, prijs per kopie: € 0,50

De prijzen gelden behoudens prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners. Ouders die problemen ondervinden om deze bijdragen te betalen kunnen de directie van de school contacteren. In alle discretie zal naar een individuele oplossing worden gezocht die de draagkracht van de school verzoent met de draagkracht van de ouders.