Jaarlijkse info

Jaarlijkse info 2021

 1. Vrije dagen
 2. Belangrijke schooldata
 3. Schoolteam
 4. Prijzen

1. Vrije dagen 2021-2022

 • begin van het schooljaar, hervatting lessen: woensdag 1 september
 • woensdag 29 september: pedagogische studiedag: vrijaf voor de leerlingen (opvang mogelijk via Muzaïek)
 • maandag 4 oktober: lokale verlofdag: vrijaf voor de leerlingen
 • herfstvakantie: van zaterdag 30 oktober e.m. zondag 7 november
 • donderdag 11 november: wapenstilstand: vrijaf voor de leerlingen
 • vrijdag 12 november: lokale verlofdag: vrijaf voor de leerlingen (opvang mogelijk via Muzaïek)
 • kerstvakantie: van zaterdag 25 december t.e.m. zondag 9 januari
 • krokusvakantie: van zaterdag 26 februari e.m. zondag 6 maart
 • vrijdag 11 maart: pedagogische studiedag: vrijaf voor de leerlingen (opvang mogelijk via Muzaïek)
 • paasvakantie: van zaterdag 2 april t.e.m. Paasmaandag 18 april
 • donderdag 26 mei: O.L.H. Hemelvaart: vrijaf voor de leerlingen
 • vrijdag 27 mei: brugdag: vrijaf voor de leerlingen
 • maandag 24 mei: Pinkstermaandag: vrijaf voor de leerlingen
 • zomervakantie: vanaf vrijdag 1 juli

2. Belangrijke schooldata (onder voorbehoud van Covid 19 code geel)

 • openklasmoment: donderdag 26 augustus
 • klasvergadering KS: maandag 6 september
 • klasvergadering LS: dinsdag 7 september (1-2-3L)
 • klasvergadering LS: donderdag 9 september (4-5-6L)
 • schoolfotograaf: dinsdag 14 september
 • Eerste Communie: zaterdag 18 september (2L)
 • mosselsouper: zaterdag 16 oktober
 • Sint op school: vrijdag 3 december
 • kerstdrink OC: vrijdag 24 december
 • schoolfeest: zaterdag 7 mei
 • Eerste Communie: donderdag 26 mei (1L)
 • Plechtige Communie (parochie Oude Bareel): zaterdag 4 juni

3. Schoolteam 

 • directie: Katleen Dejonckheere
 • zorgcoördinator: Inge De Meyer
 • administratie: Antwerpsesteenweg: Evelien De Vos en Annick Elyn
 • administratie: Beelbroekstraat: Dominique De Moor
 • toezichten: Noël Lefèvre, Louise De Wilde,
  Marie-Anne Ryckbosch, Inge Lippens,
  Anja Van Schaïk en Heidi Bracke
 • onderhoud: Adelheid Vermeire, Noël Lefevre,
  Inge Lippens, Louise De Wilde en
  Samia Fahim

3.1 Kleuterafdeling

Leerkrachten: vestigingsplaats Antwerpsesteenweg

 • dolfijn: Céline Deweirdt en Seliene Sakx
 • goudvis: Heidi Vandewalle
 • kikker: Gwen Van Der Elst
 • kreeft: Ann Deprez
 • eend: Sophie Torsy en Jolien Van Der Elst
 • octopus: Johan Colbrandt
 • flamingo: Isabel Cangelli
 • plusleerkracht: Patricia Vanderverren
  Bieke Destoop (Marie-France Coryn)
  Jolien Mertens en Seliene Sakx
 • kleutergymmen: Bieke Destoop (Marie-France Coryn)
 • boekenjuf: Jolien Mertens
 • kinderverzorgster: Dominique Barbier

3.2 Lagere school

Leerkrachten: vestigingsplaats Antwerpsesteenweg

 • 1A: Vicky Seghers
 • 1B: Stefanie Pauwels en Lieve Schelfout
 • 1C: Isabel Den Haese
 • 2A: Marleen Eeckman
 • 2B: Veroniek Van Autreve

Leerkrachten: vestigingsplaats Beelbroekstraat

 • 3A: Geert De Grieve en Leen Schatteman
 • 3B: Evy Van Heuverswyn
 • 4A: Riet Van Hulle
 • 4B: Kathie Hanssens
 • 5A: Joke Van der Heyden
 • 5B: Barbara Vercruysse
 • 5C: Dirk Van Belle
 • 6A: Greet Steyaert
 • 6B: David De Baets en Renske De Beule
 • plusleerkracht: Lieve Schelfout 1L en 5L
 • plusleerkracht: Anouk De Buck 2L
 • plusleerkracht: Katrien Dewettinck 3L
 • plusleerkracht: Leen Schatteman 3L
 • plusleerkracht: Renske De Beule 6L
 • bewegingsopvoeding: Nancy Van Achte
 • ICT: Geert De Grieve
 • zorgcoördinator: Inge De Meyer
 • boekenjuf: Stefanie Pauwels en Greet Steyaert

3.3 CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Halvemaanstraat 96 – 9040 St.-Amandsberg  tel: (09) 277 84 00
Laurence Vandenweghe, schoolarts
Mevr. Sofie Van de Veire, adviseur
Charlotte Lagae, verpleegster

4. Prijzen

4.1 Kleuteronderwijs

 • schoolreis: richtprijs € 20,00
  (maximumfactuur uitstappen: 45 euro)

4.2 Lagere school

 • bosklassen (3de leerjaar): € 180,00
 • avonturenklas (6de leerjaar): € 270,00
  (maximumfactuur meerdaagse uitstappen: 445 euro)
 • gymkledij: broekje: € 10,00 (niet verplicht om op school aan te kopen, het moet wel een blauwe gymshort zijn)
 • t-shirt: € 9,50
 • zwemmen: busvervoer en zwembeurt: € 2,50
 • schoolreis: richtprijs € 20,00
 • sportdag: afhankelijk van welk leerjaar: richtprijs € 15,00
  (maximumfactuur uitstappen: 90 euro)

4.3 Algemeen

Refter en opvang:

Maaltijden

 • warme maaltijd: € 3,05
 • soep: € 0,80
 • water: € 0,20
 • middagtoezicht: € 1,00

Toezichten

 • voorschools toezicht: € 0,80
 • naschools toezicht: tot 17.00 uur: € 1,80
 • naschools toezicht van 17.15 uur tot 18.00 uur: € 1,65
 • woensdag tot 13.00 uur: € 1,50
 • te laat afhalen in de opvang: € 5,00 extra

Tijdschriften:

 • Doremini (peuters – 1ste kleuter ): € 37,00
 • Doremix (2de kleuter): € 37,00
 • Doremi (3de kleuter): € 37,00
 • De krant van mol en beer (1ste leerjaar): € 15,00
 • Zonnekind (2de leerjaar): € 40,00
 • Leeskriebel (3de leerjaar): € 31,00
 • Zonnestraal (3de en 4de leerjaar): € 40,00
 • National Geographic Junior (5de en 6de leerjaar): € 37 (11 nrs)
 • Idem (met winter- en zomernummer): € 47 (13 nrs)
 • Vlaams Filmpje (5de en 6de leerjaar): € 32,00

Administratiekosten:

gegevens opvragen door ouders, prijs per kopie: € 0,50

De prijzen gelden behoudens prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners. Ouders die problemen ondervinden om deze bijdragen te betalen kunnen de directie van de school contacteren. In alle discretie zal naar een individuele oplossing worden gezocht die de draagkracht van de school verzoent met de draagkracht van de ouders.