Jaarlijkse info

Jaarlijkse info

 1. Vrije dagen
 2. Belangrijke schooldata
 3. Schoolteam
 4. Prijzen
 5. activiteitenkalender
 6. jaarlijkse-info

1. Vrije dagen 2017-2018

 • begin van het schooljaar, hervatting van de lessen: vrijdag 1 september
 • vrijdag 29 september: lokale verlofdag: vrijaf voor de leerlingen
 • herfstvakantie: van zaterdag 28 oktober t.e.m. zondag 5 november
 • woensdag 15 november: pedagogische studiedag: vrijaf leerlingen
 • woensdag 13 december: pedagogische studiedag: vrijaf voor leerlingen
 • kerstvakantie: van zaterdag 23 december t.e.m. zondag 7 januari
 • krokusvakantie: van zaterdag 10 februari t.e.m. zondag 18 februari
 • paasvakantie: van zaterdag 31 maart t.e.m. zondag 15 april
 • maandag 30 april: lokale verlofdag: vrijaf voor de leerlingen
 • donderdag 10 mei: O.L.H. Hemelvaart: vrijaf voor de leerlingen
 • vrijdag 11 mei: brugdag: vrijaf voor de leerlingen
 • woensdag 16 mei: pedagogische studiedag: vrijaf voor leerlingen
 • maandag 21 mei: Pinkstermaandag: vrijaf voor de leerlingen
 • zomervakantie: vanaf zaterdag 30 juni

2. Belangrijke schooldata

 • klusjesdag voor de ouders: zaterdag 26 augustus
 • kennismakingsmoment: maandag 28 augustus tussen 17.00 -18.00 uur
 • donderdag 7 september: klasvergadering 4de, 5de en 6de leerjaar
 • dinsdag 12 september: klasvergadering 1ste, 2de en 3de leerjaar
 • donderdag 14 september: klasvergadering kleuters
 • schoolfotograaf: vrijdag 13 oktober
 • mosselsouper: zaterdag 21 oktober
 • kerstdrink OC: vrijdag 22 december
 • Eerste Communie: donderdag 10 mei
 • Plechtige Communie (parochie Oude Bareel): zaterdag 19 mei
 • schoolfeest: zaterdag 26 mei
 • zomervakantie: zaterdag 30 juni
 • klusjesdagen: zaterdag 25 en maandag 27 augustus

3. Schoolteam 

 • Directeur Katleen Dejonckheere
 • Administratie Antwerpsesteenweg: Annick en Evelien
 • Administratie Beelbroekstraat: Dominique
 • Extra hulp: Adelheid, Inge, Noël, Louise, Vannessa, Els, Anja, Wendy en Marie-anne.

3.1 Kleuterafdeling

Leerkrachten: vestigingsplaats Antwerpsesteenweg

 • dolfijn: Céline Deweirdt
 • goudvis: Heidi Vandewalle
 • kikker: Darline De Smet
 • eend: Sophie Torsy
 • kreeft: Ann Deprez
 • flamingo: Isabel Cangelli
 • octopus: Johan Colbrandt
 • plusjuf: juf Gerda, juf Gwen en juf Patricia
 • kleutergymmen: Sonja Depoorter
 • kinderverzorgster: Dominique Barbier

3.2 Lagere school

Leerkrachten: vestigingsplaats Antwerpsesteenweg

 • 1A: Vicky Seghers
 • 1B: Stefanie Pauwels en Patricia Vanderverren
 • 1C: Isabel Den Haese
 • 2A: Marleen Eeckman
 • 2B: Anouk De Buck
 • 2C: Veroniek Van Autreve
 • gymleerkrachten: Nancy Van Achte en Wendy Eeckhout
 • zorgleerkracht: Lieve Schelfout
 • ICT-coördinator: Geert De Grieve

Leerkrachten: vestigingsplaats Beelbroekstraat

 • 3A: Katrien Dewettinck
 • 3B: Evy Van Heuverswyn
 • 3C: Leen Schatteman
 • 4A: Riet Van Hulle
 • 4B: Kathie Hanssens
 • co-teacher 4des: Geert De Grieve
 • 5A: Dirk Van Belle
 • 5B: Barbara Vercruysse
 • 5C: Greet Steyaert
 • 6A: Evelien De Keukeleire
 • 6B: David De Baets
 • ICT-coördinator
 • gymleraar: Nancy Van Achte en Wendy Eeckhout
 • zorgleerkracht: Lieve Schelfout
 • zorgcoördinator: Inge De Meyer

3.3 CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Halvemaanstraat 96 – 9040 St.-Amandsberg  tel: 09/277.84.00
Sofie Van de Veire: psycho-pedagogisch-werker, Charlotte Lagae: verpleegkundige en Laurence Vandenweghe: schoolarts.

4. Prijzen

4.1 Kleuteronderwijs

 • schoolreis: richtprijs € 20,00

4.2 Lagere school

 • bosklassen (3de leerjaar): € 140,00
 • sneeuwklassen (6de leerjaar): € 285,00
 • gymkledij: broekje: € 9,70
 • t-shirt: € 9,20
 • zwemmen: busvervoer en zwembeurt: € 2,50
 • schoolreis: richtprijs € 20,00
 • sportdag: afhankelijk van welk leerjaar: richtprijs € 15,00

4.3 Algemeen

refter en opvang:

Melk: € 0,35

Maaltijden

 • warme maaltijd: € 3,05
 • flesje water/soep (lager): € 0,80
 • water/soep (kleuter): gratis
 • middagtoezicht: € 0,80

Toezichten

 • voorschools toezicht: € 0,80
 • naschools toezicht: tot 17.30 uur: € 1,80
 • wachtdienst tot 18.00 uur: € 1,65
 • woensdag tot 13.00 uur: € 1,50

(indien zonder verwittiging een leerling langer dan een kwartier na studietijd moet nablijven, wordt 1 uur toezicht aangerekend €13,66).

tijdschriften:

 • Doremini (peuters – 1ste kleuter ): € 35,00
 • Doremix (2de kleuter): € 35,00
 • Doremi (3de kleuter): € 35,00
 • De krant van mol en beer (1ste leerjaar): € 13,70
 • Zonnekind (2de leerjaar): € 37,00
 • Leeskriebel (3de leerjaar): € 28,00
 • Zonnestraal (3de en 4de leerjaar): € 37,00
 • National Geographic Junior (5de en 6de leerjaar): € 34,95 (11 nummers)
 • Idem (met winter- en zomernummer): € 44,95 (13 nummers)
 • Vlaams Filmpje (5de en 6de leerjaar): € 31,00

administratie kosten

gegevens opvragen door ouders, prijs per kopie: € 0,50

De prijzen gelden behoudens prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners. Ouders die problemen ondervinden om deze bijdragen te betalen kunnen de directie van de school contacteren. In alle discretie zal naar een individuele oplossing worden gezocht die de draagkracht van de school verzoent met de draagkracht van de ouders.

5. Activiteitenkalender

schoolkalender 2017-2018