Jaarlijkse info

Jaarlijkse info

 1. Vrije dagen
 2. Belangrijke schooldata
 3. Schoolteam
 4. Prijzen
 5. activiteitenkalender
 6. jaarlijkse-info

1. Vrije dagen 2018-2019

 • begin van het schooljaar, hervatting van de lessen: maandag 3 september 2018
 • maandag 1 oktober: lokale verlofdag: vrijaf voor de leerlingen
 • herfstvakantie: van zaterdag 27 oktober t.e.m. zondag 4 november
 • maandag 26 november: pedagogische studiedag: vrijaf leerlingen
 • kerstvakantie: van zaterdag 22 december t.e.m. zondag 6 januari
 • woensdag 30 januari 2019: pedagogische studiedag: vrijaf voor leerlingen
 • vrijdag 8 februari: lokale verlofdag: vrijaf voor de leerlingen
 • krokusvakantie: van zaterdag 2 maart t.e.m. zondag 10 maart
 • paasvakantie: van zaterdag 6 april t.e.m. paasmaandag 22 april
 • woensdag 1 mei: dag van de arbeid: vrijaf voor de leerlingen
 • donderdag 30 mei: O.L.H. Hemelvaart: vrijaf voor de leerlingen
 • vrijdag 31 mei: brugdag: vrijaf voor de leerlingen
 • maandag 10 juni: Pinkstermaandag: vrijaf voor de leerlingen
 • zomervakantie: vanaf zaterdag 29 juni

2. Belangrijke schooldata

 • klusjesdag voor de ouders: zaterdag 25 augustus 2018
 • kennismakingsmoment: dinsdag 28 augustus tussen 17.00 -18.00 uur
 • donderdag 6 september: klasvergadering kleuters
 • maandag 10 september: klasvergadering 1ste  tem 3de leerjaar
 • dinsdag 11 september: klasvergadering 4de tem 6de leerjaar
 • schoolfotograaf: dinsdag 18 oktober
 • mosselsouper: zaterdag 20 oktober
 • kerstdrink OC: vrijdag 21 december
 • Eerste Communie: donderdag 30 mei 2019
 • Plechtige Communie (parochie Oude Bareel): zaterdag 8 juni
 • schoolfeest: zaterdag 18 mei

3. Schoolteam 

 • Directeur Katleen Dejonckheere
 • Administratie Antwerpsesteenweg: Annick en Evelien
 • Administratie Beelbroekstraat: Dominique
 • Extra hulp: Adelheid, Inge, Noël, Louise, Vannessa, Els, Anja, Wendy en Marie-anne.

3.1 Kleuterafdeling

Leerkrachten: vestigingsplaats Antwerpsesteenweg

 • dolfijn: Céline Deweirdt
 • goudvis: Heidi Vandewalle
 • kikker: Darline De Smet
 • eend: Sophie Torsy
 • kreeft: Ann Deprez
 • flamingo: Isabel Cangelli
 • octopus: Johan Colbrandt
 • plusjuf: Gwen Vanderelst en Patricia Vanderverren
 • kleutergymmen: Bieke Destoop
 • kinderverzorgster: Dominique Barbier

3.2 Lagere school

Leerkrachten: vestigingsplaats Antwerpsesteenweg

 • 1A: Vicky Seghers
 • 1B: Stefanie Pauwels en Patricia Vanderverren
 • 1C: Isabel Den Haese
 • 2A: Marleen Eeckman
 • 2B: Anouk De Buck
 • 2C: Veroniek Van Autreve
 • 3C: Leen Schatteman
 • gymleerkracht: Nancy Van Achte
 • plusjuf: Lieve Schelfout
 • ICT-coördinator: Geert De Grieve

Leerkrachten: vestigingsplaats Beelbroekstraat

 • 3A: Katrien Dewettinck
 • 3B: Evy Van Heuverswyn
 • 4A: Riet Van Hulle
 • 4B: Kathie Hanssens
 • 5A: Dirk Van Belle
 • 5B: Barbara Vercruysse
 • 5C: Geert De Grieve en Himsha Vanhaecke
 • 6A: Evelien De Keukeleire en Greet Steyaert
 • 6B: David De Baets
 • ICT-coördinator: Geert De Grieve
 • gymleerkracht: Nancy Van Achte
 • plusjuf: Lieve Schelfout, Himsha Vanhaecke, Greet Steyaert
 • zorgcoördinator: Inge De Meyer

3.3 CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Halvemaanstraat 96 – 9040 St.-Amandsberg  tel: 09/277.84.00
Sofie Van de Veire: psycho-pedagogisch-werker, Charlotte Lagae: verpleegkundige en Laurence Vandenweghe: schoolarts.

4. Prijzen

4.1 Kleuteronderwijs

 • schoolreis: richtprijs € 20,00

4.2 Lagere school

 • bosklassen (3de leerjaar): € 140,00
 • sneeuwklassen (6de leerjaar): € 285,00
 • gymkledij: broekje: € 9,70
 • t-shirt: € 9,20
 • zwemmen: busvervoer en zwembeurt: € 2,50
 • schoolreis: richtprijs € 20,00
 • sportdag: afhankelijk van welk leerjaar: richtprijs € 15,00

4.3 Algemeen

refter en opvang:

Melk: € 0,35

Maaltijden

 • warme maaltijd: € 3,05
 • soep: € 0,80
 • water: € 0,20
 • middagtoezicht: € 0,80

Toezichten

 • voorschools toezicht: € 0,80
 • naschools toezicht: tot 17.30 uur: € 1,80
 • wachtdienst tot 18.00 uur: € 1,65
 • woensdag tot 13.00 uur: € 1,50

(indien zonder verwittiging een leerling langer dan een kwartier na studietijd moet nablijven, wordt 1 uur toezicht aangerekend €13,66).

tijdschriften:

 • Doremini (peuters – 1ste kleuter ): € 35,00
 • Doremix (2de kleuter): € 35,00
 • Doremi (3de kleuter): € 35,00
 • De krant van mol en beer (1ste leerjaar): € 13,70
 • Zonnekind (2de leerjaar): € 37,00
 • Leeskriebel (3de leerjaar): € 28,00
 • Zonnestraal (3de en 4de leerjaar): € 37,00
 • National Geographic Junior (5de en 6de leerjaar): € 34,95 (11 nummers)
 • Idem (met winter- en zomernummer): € 44,95 (13 nummers)
 • Vlaams Filmpje (5de en 6de leerjaar): € 31,00

administratie kosten

gegevens opvragen door ouders, prijs per kopie: € 0,50

De prijzen gelden behoudens prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners. Ouders die problemen ondervinden om deze bijdragen te betalen kunnen de directie van de school contacteren. In alle discretie zal naar een individuele oplossing worden gezocht die de draagkracht van de school verzoent met de draagkracht van de ouders.

5. Activiteitenkalender

schoolkalender 2017-2018