Klasblog – 6de leerjaar B

Hallo iedereen,

Dit schooljaar zullen we ongetwijfeld veel samenspelen en heel wat bijleren . We maken er dus een leerrijk en boeiend jaar van. We gaan ook een aantal keren op leeruitstap als de coronamaatregelen ons niet tegenhouden: het beroepenhuis, de wereld van Kina, de Bourgoyen, het secundair onderwijs, de milieuboot enz. Het hoogtepunt van het jaar wordt natuurlijk de sneeuwschool, waar we 9 dagen kunnen samenleven in een prachtige omgeving. Eind juni nemen we afscheid van de basisschool, maar eerst gaan we 10 maanden lang onze talenten tonen. We zijn namelijk in blijde verwachting van een ‘getuigschrift basisonderwijs’.

Steeds welkom in 6B.