Oudercomité

Afbeelding1

Het oudercomité spant zich sedert vele jaren in om de band tussen school en gezin levendig te houden. Het tracht de volgende doelstellingen te realiseren:

  • verstrekken van velerlei informatie aan de leden
  • verstrekken van materiaal voor de klassen in functie van een vlot en kansbiedend onderwijs
  • verstrekken van didactische ondersteuning (hulp bij uitstappen, bezoeken, demonstraties, sportdagen, schoolreizen,…)
  • meespreken en meedenken over de pedagogische opties van de school en de wijze waarop ze kunnen gerealiseerd worden

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken tracht het oudercomité uit iedere klas (een) afgevaardigde(n) te hebben. Mocht u eraan denken aan een of ander initiatief van het oudercomité uw medewerking te verlenen, laat dan niet na contact op te nemen met dit comité of met de school.

Aangekochte materialen en acties met steun van het oudercomité

Nieuwe computers in de kleuterklas.

Op het einde van het schooljaar 2013 – 2014 kwam er nog een leuke verrassing voor alle kleuterklassen. Elke kleuterklas kreeg een All – in – One computer. Dankzij het grote aanraakscherm kunnen de kleuters zelfstandig of in groep leuke leerspelletjes spelen. Ook de verhalen van Jules bekijken op groot scherm is een meerwaarde. We willen het oudercomité van harte bedanken.

Verslag: meester Geert (ICT – coördinator)