Schoolkoor

Beste ouders,

Ons schoolkoor @Smileysing brengt op zaterdag 17 maart de musical “Het Droomschip” ten voordele van Bednet. De generale repetitie gaat door op vrijdag 16 maart onmiddellijk na school tot 18 uur. Deze repetitie is zonder publiek. Wie de voorstelling wil zien, kan dit enkel op zaterdag.

Alle leerlingen van de school en hun ouders zijn uiteraard welkom tijdens één van de voorstellingen op zaterdag 17 maart. De prijs bedraagt 5 euro per persoon. Uiteraard moet je geen kaart reserveren voor je kind dat deelneemt aan de musical. De voorstellingen zijn om 11 uur en 15 uur in de Parochiale kring Oude Bareel. Tijdens deze voorstelling zie je maar liefst 45 kinderen aan het werk. Ze zitten in het  4de , 5de en 6de leerjaar in onze school. We repeteerden bijna alles tijdens de middagpauzes.

Het is leuk als er ook enkele klasgenoten in de zaal zitten. Daarom deze warme oproep om jullie van harte uit te nodigen om te komen kijken. Je kan kaarten bestellen via een inschrijvingsstrookje (te bekomen op het secretariaat). Gelieve het strookje volledig in te vullen en gepast geld mee te geven in een envelop aan uw kind. Het secretariaat bezorgt dan zo snel mogelijk de kaarten aan de klasleerkracht van uw kind. Indien u meerdere bestelstrookjes wenst, kan u die bekomen op het secretariaat.

Met muzikale groeten,
juf Vicky en juf Leen