Pastoraal

Binnen schoolpastoraal wordt er gewerkt met een vaste werkgroep voor het uitwerken van de verschillende acties. Hiermee wordt de actie van Welzijnszorg (Vierde Wereld) en de actie van Broederlijk Delen (Derde Wereld) mee bedoeld. Om de 2 jaar zetten we ons ook in voor de Damiaanactie. Er wordt geprobeerd om telkens mensen en vrijwilligers van de organisaties die tijdens onze acties gesteund worden naar school te halen. Zij brengen een getuigenis of een visuele voorstelling op het niveau van de kinderen. Zo weten zij heel goed waarover het gaat en zijn de leerlingen echt gemotiveerd om deel te nemen aan zo’n actie.

De vieringen worden in elkaar gestoken door alle leerkrachten. De leerkrachten kiezen zelf bij welke viering ze wensen aan te sluiten.

De vieringen worden telkens voorafgegaan door een zangstonde.

Werkgroep schoolpastoraal bereidt de vieringen en acties voor:

 • Startviering begin schooljaar
 • Naamfeest Sint-Jan Berchmans – duiding (26 november)
 • Adventsactie (Welzijnszorg + steun lokale actie)
 • Kerstviering
 • Damiaanactie (om de 2 jaar)
 • Lichtmisviering (kleuters + 1ste leerjaar)
 • Sobere maaltijd (vastenproject actie: parochie + Broederlijk Delen)
 • Paasviering
 • Eerste Communie (Hemelvaart)
 • Mariamaand
 • Eindejaarsviering

Overzicht schooljaar 2020-2021

Werkgroep schoolpastoraal bereidt de acties voor.
Een 4-tal collega’s bereiden steeds een viering voor (wisselend om de 2 schooljaren)

 • Zangstonde voor de startviering (lager) 29 september 2020
 • Startviering (lager) 2 oktober 2020
 • Naamfeest Sint-Jan Berchmans – duiding (kleuter + lager)
 • (pannenkoekenbak naamfeest georganiseerd door het oudercomité)
 • Actie: Welzijnszorg / 4ewereld (kleuter + lager) november/december 2020: ophaalactie (Advent)
 • Zangstonde voor de kerstviering (lager) 14 december 2020 (geschrapt omwille van Corona)
 • Kerstviering (lager) 18 december 2020 (geschrapt omwille van Corona)
 • Kerstontbijt (kleuter + lager)  18 december 2020
 • Damiaanactie (om de 2 jaar) (kleuter + lager)
 • Lichtmisviering (kleuter + 1elj):
 • Actie: Broederlijk Delen / 3ewereld (kleuter + lager) maart/april 2021: (40-dagentijd) en sobere maaltijd
 • Zangstonde voor de paasviering (lager) 30 maart 2021
 • Paasviering (lager) 2 april 2021
 • Eerste Communie (1eleerjaar) 13 mei 2021
 • Mariamaand mei 2021
 • Zangstonde voor de eindviering (lager) 24 juni 2021
 • Eindviering (lager) 30 juni 2021