Pastoraal

Binnen schoolpastoraal wordt er gewerkt met een vaste werkgroep voor het uitwerken van de verschillende acties. Hiermee wordt de actie van Welzijnszorg (Vierde Wereld) en de actie van Broederlijk Delen (Derde Wereld) mee bedoeld. Om de 2 jaar zetten we ons ook in voor de Damiaanactie. Er wordt geprobeerd om telkens mensen en vrijwilligers van de organisaties die tijdens onze acties gesteund worden naar school te halen. Zij brengen een getuigenis of een visuele voorstelling op het niveau van de kinderen. Zo weten zij heel goed waarover het gaat en zijn de leerlingen echt gemotiveerd om deel te nemen aan zo’n actie.

De vieringen worden in elkaar gestoken door alle leerkrachten. De leerkrachten kiezen zelf bij welke viering ze wensen aan te sluiten.

De vieringen worden telkens voorafgegaan door een zangstonde.

Werkgroep schoolpastoraal bereidt de vieringen en acties voor:

 • Startviering begin schooljaar
 • Naamfeest Sint-Jan Berchmans – duiding (26 november)
 • Adventsactie (Welzijnszorg + steun lokale actie)
 • Kerstviering
 • Damiaanactie (om de 2 jaar)
 • Lichtmisviering (kleuters + 1ste leerjaar)
 • Sobere maaltijd (vastenproject actie: parochie + Broederlijk Delen)
 • Paasviering
 • Eerste Communie (Hemelvaart)
 • Mariamaand
 • Eindejaarsviering

Overzicht schooljaar 2016-2017

Werkgroep schoolpastoraal bereidt de acties voor.
Een 4-tal collega’s bereiden steeds een viering voor (wisselend om de 2 schooljaren)

  • Zangstonde voor de startviering (lager) 21 september 2016
  • Startviering (lager) 26 september 2016
  • Naamfeest Sint-Jan Berchmans – duiding (kleuter + lager) 26 november 2016
  • (pannenkoekenbak naamfeest georganiseerd door het oudercomité) 25 november 2016
  • Actie: Welzijnszorg / 4ewereld (kleuter + lager) november/december 2016: ophaalactie (Advent)
  • Zangstonde voor de kerstviering (lager) 20 december 2016
  • Kerstviering (lager) 23 december 2016
  • Kerstontbijt (kleuter + lager)  23 december 2016
  • Damiaanactie (om de 2 jaar) (kleuter + lager) januari 2017
  • Lichtmisviering (kleuter + 1elj): 2 februari 2017
  • Actie: Broederlijk Delen / 3ewereld (kleuter + lager) maart/april 2017: sponsortocht (40-dagentijd) en sobere maaltijd
  • Zangstonde voor de paasviering (lager) 24 maart 2017
  • Paasviering (lager) 29 maart 2017
  • Eerste Communie (1eleerjaar) 25 mei 2017
  • Mariamaand mei 2017
  • Zangstonde voor de eindviering (lager) 26 juni 2017
  • Eindviering (lager) 29 juni 2017