Leerlingenraad

Op woensdag 2 oktober vond de verkiezing van de leerlingenraad plaats. Hiervoor werden er in de gymzaal zelfs echte stemhokjes voorzien! In elke klas mocht iedereen zich hiervoor kandidaat stellen behalve de leerlingen die vorig schooljaar vertegenwoordiger waren.

Ook dit jaar werd er heel wat actie ondernomen om stemmen te verzamelen! De meeste kandidaten maakten affiches met mooie plannen en beloftes om toch maar verkozen te kunnen worden. Deelnemen is belangrijker dan winnen!

Samen met juf Greet, juf Barbara en juf Inge wordt er nu maandelijks een vergadering gehouden. Ongetwijfeld zullen alle verkozenen hun best doen om de klas te vertegenwoordigen en om van onze school een fijne leef- en leerplek te maken.

De bedoeling van deze raad is dat deze groep, waarin van elke klas 2 (vanaf het 3de leerjaar) afgevaardigden zitten, voorstellen en/of ideeën formuleren in verband met het schoolleven. Hierdoor krijgen ze inspraak in het dagelijkse leven op onze school. Hun voorstellen worden ook besproken met de directie, op personeelsvergaderingen van het team en op de schoolraad.De leerlingenraad gaat steeds door van 10.10 uur tot 10.25 uur.

De klasafgevaardigden voor de leerlingenraad 2019-2020

3A: Ilay Balci en Lou Diepvents
3B: Otis Spadorcia en Ferre Mistiaen
3C: Amélie Fiers en Dimas Verdonck
4A: Ona De Grieve en Henri Hurtekant
4B: Wannes Vanderhispallie en Lauren Terryn
5A: Gilles Marchand en Daan Walleyn
5B: Mona Bracke en Noor hertleer
6A: Boas D’Haemers en Gilles Verstraeten
6B: Lycia Vervisch-Vermeulen en Arthur Corevits

Begeleidende leerkrachten: juf Barbara, juf Greet en juf Inge.
We wensen jullie een succesvol overleg toe in dit schooljaar.