Leerlingenraad

De bedoeling van deze raad is dat deze groep, waarin van elke klas 2 (vanaf het 3de leerjaar) afgevaardigden zitten, voorstellen en/of ideeën formuleren in verband met het schoolleven. Hierdoor krijgen ze inspraak in het dagelijkse leven op onze school. Hun voorstellen worden ook besproken met de directie, op personeelsvergaderingen van het team en op de schoolraad.De leerlingenraad gaat steeds door van 10.10 uur tot 10.25 uur.

De klasafgevaardigden voor de leerlingenraad 2018-2019:

3A: Xander Scharlaken en Yasemin Dobbelaere
3B: Mauro Van Peteghem en Lukas Van Rentergem
3C: Bent Vanhonsebrouck en Marilou Lambrecht
4A: Hanne De Ruyver en Jack Vertongen
4B: Hasse Mistiaen en Aliki Lolis
5A: Azra Önder en Elisabeth Maene
5B: Ylena Silversmet en Victor Vandewalle
5C: Melissa Tiendrebeogo en Manu Thienpondt
6A: Leon Boone en Sara Vervisch
6B: Asya Yayla en Onno Vliegen

Begeleidende leerkrachten: juf Barbara, meester Geert en juf Inge.
We wensen jullie een succesvol overleg toe in dit schooljaar.