Leerlingenraad

De bedoeling van deze raad is dat deze groep, waarin van elke klas 2 (vanaf het 3de leerjaar) afgevaardigden zitten, voorstellen en/of ideeën formuleren in verband met het schoolleven. Hierdoor krijgen ze inspraak in het dagelijkse leven op onze school. Hun voorstellen worden ook besproken met de directie,  op personeelsvergaderingen van het team en op de schoolraad.De leerlingenraad gaat steeds door van 10.10 uur tot 10.25 uur.

Op deze data is er leerlingenraad:

De samenstelling van de leerlingenraad kan je hier binnenkort terugvinden.