Leerlingenraad

Vanaf het derde leerjaar kunnen onze leerlingen zich kandidaat stellen om in de leerlingenraad te zetelen. Op woensdag 6 oktober hebben we hiervoor dan ook verkiezingen gehouden.

Heel wat kinderen waagden hun kans en hebben dan ook massaal campagne gevoerd; dit betekent dat zij via zelfgemaakte affiches elk hun troeven hebben uitvergroot om toch verkozen te kunnen worden.

Op onze school vinden we leerlingenparticipatie nuttig. Via de leerlingenraad geven we de kinderen een stem om zo het leven op school aan te passen aan hun wensen en noden.

Onder leiding van juf Greet, juf Barbara en juf Inge bespreekt de leerlingenraad om de zes weken op maandagmiddag wat er echt leeft op school. Onze vertegenwoordigers beluisteren vooraf wat er in de klas gezegd wordt en zij brengen dit dan naar de vergadering.

Heel veel succes!