Leerlingenraad

De bedoeling van deze raad is dat deze groep, waarin van elke klas 2 (vanaf het 3de leerjaar) afgevaardigden zitten, voorstellen en/of ideeën formuleren in verband met het schoolleven. Hierdoor krijgen ze inspraak in het dagelijkse leven op onze school. Hun voorstellen worden ook besproken met de directie, op personeelsvergaderingen van het team en op de schoolraad.De leerlingenraad gaat steeds door van 10.10 uur tot 10.25 uur.

De klasafgevaardigden voor de leerlingenraad:

3A: Atakan en Kaat
3B: Callista en Seth
3C: Kato en Lotte
4A: Sander en Gwendolien
4B: Lily en Yelina
5A: Eline en Michiel
5B: Noa en Hanne
5C: Felix en Josse
6A: Kato en Anise
6B: Halil en Helena

Begeleidende leerkrachten: juf Barbara, meester Geert en juf Inge.
We wensen jullie een succesvol overleg toe in dit schooljaar.