Infobrochure

infobrochure

 1. algemene informatie
 • 1.1 verwelkoming
 • 1.2 wie is wie op onze school
  structuur
  schoolbestuur
  scholengemeenschap
 • 1.3 samenwerking
  klassenraad
  oudercomité
  schoolraad
  leerlingenraad
  centrum voor leerlingenbegeleiding

2. opvoedingsproject

 • 2.1 onze droom
 • 2.2 onze werkwijze
 • 2.3 organisatie en participatie

3. schoolreglement

 • 3.1 engagementsverklaring
 • 3.2 centrum voor leerlingbegeleiding
 • 3.3 inschrijving van leerlingen
 • 3.4 ouderlijk gezag
 • 3.5 organisatie van de leerlingengroepen
 • 3.6 afwezigheden
 • 3.7 één of meerdaagse schooluitstappen
 • 3.8 getuigschrift basisonderwijs
 • 3.9 orde- en tuchtmaatregelen
 • 3.10 bijdrageregeling
 • 3.11 geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
 • 3.12 vrijwilligers
 • 3.13 welzijnsbeleid
 • 3.14 leefregels
 • 3.15 revalidatie en logopedie
 • 3.16 privacy
 • 3.17 participatie
 • 3.18 klachtenregeling
 • 3.19 infobrochure onderwijsregelgeving

4. afspraken

 • 4.1 samenwerking school, ouders en leerlingen
 • 4.2 school- en klasorganisatie
 • 4.3 dienstverlening
 • 4.4 praktische informatie

5. jaarlijkse informatie

 • 5.1 vrije dagen en belangrijke schooldata
 • 5.2 schoolteam
 • 5.3 prijzen