Beltijden

WEES ALTIJD STIPT OP TIJD

  • maandag: van 8.25 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur
  • dinsdag: van 8.25 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur
  • woensdag: van 8.25 uur tot 12.05 uur
  • donderdag: van 8.25 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur
  • vrijdag: van 8.25 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur

Ook kleuters worden tijdig op school verwacht. De bruine poort, het grijze hek en het fietshek gaan ’s ochtends en ’s avonds open.  ’s Middags staat enkel het grijze ijzeren hek in de Schuurstraat open.

STUDIE

VOORSCHOOLS TOEZICHT

Vanaf 1 september kunnen de leerlingen die om één of andere reden vroeger dan 8.10 uur (tijdstip waarop de poorten open­gaan) op school moeten zijn, gebruik maken van het voor­schools toezicht. Dit toezicht vangt aan om 7.30 uur. Hiervoor wordt een ver­goeding per dag ge­vraagd, omdat deze dienst niet wordt gesubsidieerd. Dit wordt verrekend via de maandre­keningen. Dit voorschools toezicht gaat door op de Antwerpsesteenweg. Leerlingen die te vroeg aan de schoolpoort staan moeten ge­bruik maken van dit toezicht. Stuur uw kinderen niet onnodig te vroeg naar school.

NASCHOOLSE DIENSTEN

Op maandag, dinsdag en donderdag is er na de studie nog een wachtdienst van 17.15 uur tot 18.00 uur. Op woensdag en vrijdag is er enkel “speelstudie” voorzien: op woensdag ten laatste tot 13.00 uur, de vrijdag tot 18.00 uur. Wie in de studie blijft mag een koek, fruit of boterham meebrengen. Kleuters krijgen kraantjeswater. In de lagere school mogen ze een flesje water meebrengen. Voor deze dienst wordt op het einde van de maand een vergoe­ding aangerekend per beurt. Wie gebruik maakt van de wachtdienst na 17.15 uur wordt een bijkomende vergoeding aangerekend. De betaalde bewakingen vangen aan 15 minuten na het einde van de lessen. Wil stipt het einduur respecteren. Bij het te laat ophalen in de opvang vragen wij € 5,00 extra vergoeding.
Men hoeft niet elke dag in de studie te blijven. Indien dit noodzakelijk is kan het ook sporadisch gebeuren. Maak echter ‘s morgens reeds duidelijke afspraken met uw kind(eren). Na schooltijd zullen alle leerlingen van het 3de, 4de , 5de  en 6de leerjaar zich in de Beelbroekstraat bevinden tot 17.15 uur. Vanaf 17.15 uur tot 18.00 uur op de Antwerpsesteenweg. Deze studie kan vervangen worden door een speelstudie omwille van een vergadering voor de leerkrachten.