Klasblog – 5de leerjaar A

Weekreflectie 3 dec, 2023 Klasactiviteiten

Op vrijdag plannen wij elke week onze weekreflectie in. Daarbij denken we na over hoe de week verlopen is, wat beter kan of wat net heel leuk was. We denken ook na over wat we dankbaar zijn in de voorbije week. Daarnaast delen we elkaar complimentjes uit via onze complimentenbox die we de voorbije week konden vullen.
Een laatste deel van onze weekreflectie is talenten tonen aan elkaar. Er zijn al verschillende zaken aan bod gekomen: dansjes van de dansles, presentaties, kahoots, filmpjes, … . Deze week was er een dansje van enkele meisjes aan de beurt. Zij waren zo trots dat ze dit mochten doen op de Gentse Feesten en wilden dit graag ook met ons delen.