Klasblog – 6de leerjaar B

kunstproject ‘bekende portretten’ 30 sep, 2023 Klasactiviteiten

Herkennen jullie de portetten van bekende schilderwerken die de leerlingen van 6B nabootsten? Is het een Van Gogh, Picasso of Vermeer? Met aangepaste kledij en de juiste blik lijken de kinderen verbazend goed op de originele werken. Doen jullie even de test? Via de link met powerpoint kunnen jullie het echte schilderwerk met naam naast de imitatiefoto van elke leerling vinden.

https://sintjv-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/david_de_baets_sintjv_be/Documents/Documenten/Muzische/portretten%20leerlingen%202023.pptx?d=wbc6fd0579a704380bdd370f6f4a0a69c&csf=1&web=1&e=zi8QYf