Klasblog – 5de leerjaar B

Griekse mythes dramatiseren 12 nov, 2023 Klasactiviteiten

Tijdens de godsdienstles mochten we Griekse mythen in tableau vivant vormgeven. We mochten het verhaal van de overmoedige Icarus vormgeven.