Klasblog – 6de leerjaar A

biebbezoek: leeskracht 12 okt, 2023

We gingen met onze klas naar alle gewoonte opnieuw naar de bieb.

Els had enkele vraagjes op een blad gezet en de leerlingen werkten per twee of drie om die te beantwoorden. Het was een goede opfrissing om de werking van de bibliotheek nog eens in de kijker te zetten!

Achteraf kozen de leerlingen twee leesboeken en keerden we terug naar school.