Klasblog – Openluchtklas 3des

Brief Openluchtklas 2019 1 apr, 2019 Info

Beste ouders,

Langs deze weg de brief bosklas 2019.

Met vriendelijke groeten,
De juffen van het derde leerjaar.