Infobrochure

infobrochure 

1. algemene informatie

 • 1.1 verwelkoming
 • 1.2 wie is wie op onze school
  • structuur
  • schoolbestuur
  • scholengemeenschap
 • 1.3 samenwerking
  • klassenraad
  • oudercomité
  • schoolraad
  • leerlingenraad
  • centrum voor leerlingenbegeleiding
  • ondersteuningsnetwerk
  • nuttige adressen

2. opvoedingsproject

 • 2.1 onze droom
 • 2.2 onze werkwijze
 • 2.3 organisatie en participatie

3. schoolreglement

 • 3.1 engagementsverklaring
 • 3.2 inschrijving en toelatingen van leerlingen
 • 3.3 ouderlijk gezag
 • 3.4 organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau
 • 3.5 afwezigheden
 • 3.6 onderwijs aan huis
 • 3.7 één- of meerdaagse schooluitstappen
 • 3.8 getuigschrift basisonderwijs
 • 3.9 herstel- en sanctioneringsbeleid
 • 3.10 bijdrageregeling
 • 3.11 geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
 • 3.12 vrijwilligers
 • 3.13 welzijnsbeleid
 • 3.14 afspraken en leefregels
 • 3.15 leerlingevaluatie
 • 3.16 leerlingbegeleiding
 • 3.17 revalidatie/logopedie tijdens de lestijden
 • 3.18 privacy
 • 3.19 participatie
 • 3.20 klachtenregeling
 • 3.21 infobrochure onderwijsregelgeving

4. afspraken

 • 4.1 samenwerking school, ouders en leerlingen
 • 4.2 school- en klasorganisatie
 • 4.3 dienstverlening
 • 4.4 praktische informatie

5. jaarlijkse informatie

 • 5.1 vrije dagen belangrijke schooldata
 • 5.2 schoolteam
 • 5.3 prijzen