Klasblog – 6de leerjaar B

Woensdag 13/05/2020 12 mei, 2020 Klasactiviteiten

Bijna terug naar school!  Nog twee dagen via deze weg maar dan… !

wiskunde: vandaag oefenen we bewerkingen met breuken verder in. Jullie maken op blz.10 nrs. 1 en 2. Daarin vermenigvuldig je een breuk met een getal en deel je een breuk door een natuurlijk getal. Achteraf maak je nog één bingeltaak.

taal: zoals reeds de vorige keren vermeld, krijgen jullie nu de tijd om de woordenschat in te studeren. Hieronder vind je het blad met de nieuwe woorden uit thema 7 met de uitleg. Studeer de woordenschat in in beide richtingen. Wissel misschien af met een ander vak en las genoeg herhaling in.

woordenschat thema 7

Frans: vandaag maken jullie verschillende herhalingsoefeningen uit C 13 op blz. 60-61 nrs. 10,11,12 en 13. Maak daar voldoende tijd voor vrij; alles wordt op vrijdag in de klas verbeterd.