Klasblog – 6de leerjaar B

Woensdag 06/05/2020 5 mei, 2020

Dag lieve jongens en meisjes,

Het zonnetje is terug van de partij dus dat wordt deze namiddag buiten spelen en sporten! Maar… eerst hebben we nog enkele opdrachten klaarstaan voor jullie.

Wiskunde: Zoals gisteren vermeld in het filmpje hebben jullie nu nog de nodige tijd om blok 9 les 5 af te werkenIndien je toch nog moeite zou hebben met een bepaalde oefening kan je het filmpje nog eens bekijken.

Taal:Vandaag starten we een nieuwe les thema 7 les 4. Zoals jullie in de doelen kunnen lezen, gaat het over emoties die verhaalfragmenten met zich meebrengen. We vinden het belangrijk dat iedereen de nieuwe woordenschat in de context leert kennen. Vandaar dat jullie de drie tekstjes zullen lezen en bespreken; nummer 1 mag je dus negeren. Vandaag lezen jullie tekst A en B en lossen de vraagjes t.e.m. 9 op. Op vrijdag komt tekst C aan de beurt.

Frans: Contact 13 – Tu as mal quelque part. Bekijk het filmpje. Dit filmpje gaat over de lichaamsdelen. Maak in je werkboek de luisteroefening (p. 58) en oefening 3 (p. 59). Zet voor de luisteroefening het filmpje even op pauze en oefen de lichaamsdelen wat in door ze te lezen (in het Frans) en te vertalen.
Vergeet ook niet de derde kolom van de woordenschat te maken!

W.O. : Vandaag werkt iedereen verder aan de mindmap over het heelal. Maak er een mooi, overzichtelijk en uitgebreid werk van zodat je de leerstof op een creatieve manier inoefent en verwerkt. Deze mindmap zal zeker nog van nut zijn!