Klasblog – 2de leerjaar A

weekplanning 20 april tot 24 april 20 apr, 2020 Weetjes

Week van 20 april tot 24 april 2020

Maandag 20 april:
spelling: thema 6 les 18: korte, lange en andere klanken aanleren en inoefenen
Stap 1: Bekijk het filmpje ‘ Wat is het verschil tussen korte en lange klanken?’ aandachtig via deze link:
https://www.bing.com/videos/search?q=lange+klank+korte+klank&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dlange%2bklank%2bkorte%2bklank%26%26FORM%3dVDVVXX&view=detail&mid=92130A37A3D7B0E8450792130A37A3D7B0E84507&&FORM=VDRVRV
Stap 2: Bekijk het filmpje ‘ Tweeklanken onthouden op je lichaam.’ aandachtig
via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=TRKUfb2Za7U&feature=youtu.be
Even samenvatten:
Korte klanken: a, e, i, o en u
 Deze klanken klinken kort.
 Je kan korte klanken NIET ROEPEN.
 Je kleurt ze in de oefeningen met groen.
Lange klanken: aa, ee, oo en uu
 Deze klanken klinken lang.
 Je kan ze WEL ROEPEN.
 Je kleurt ze in de oefeningen rood.
Tweeklanken ( ‘andere klanken’ ): eu, ui, ie, oe, au, ou, ei, ij, …
 De andere klanken blijven in de oefeningen wit.
Stap 3 : Los de oefeningen in het werkboek op pagina 71 en 72 op. Lees goed de opdracht.
Lees goed de opdracht.
Pagina 71:
kader bovenaan: zoek de verborgen woorden.
oefening 1: tip: Je kan de klanken in het kleur van de potten laten inkleuren.
( korte klank = groen, lange klank = rood en andere klank = wit )

Pagina 72: Oefening 2, 3 en 4:
Oefening 2: klanken om te dicteren: ui, r, o, f, e.
Oefening 3: Klanken om te dicteren: aa, s, oei, uu, z.
Oefening 4: Klanken om te dicteren: eeuw, a, ee, t, p.
Stap 4 :Verbeter deze oefeningen met groene balpen.
Verbeteren kan via ‘correctiesleutels’ op www.vbsoudebareel.be of deze link: https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-talent-spelling/
Je zoekt enkel nog de juiste pagina in het digitale spellingschrift 2.
Maandag 20 april: Rekenen: Maaltafels trainen
We oefenen deze week dagelijks enkele maaltafels.
Vandaag oefenen we x2 en x3 in met je kaartjes uit je maaltafeldoosje.

Dinsdag 21 april: rekenen: T-TE=TE
Stap 1: Dit leg je klaar:
– je rekendoos (dit is niet voor iedereen)
– het smurfenbundeltje pagina 3 ( onderaan: T-TE=TE vb. 70-15 )
– je rekenboek B
Stap 2: Neem je ‘smurfenboekje’ op pagina 3: T-TE=TE en gebruik je rekendoos als je dat in de klas ook moet doen. Iedereen moet wel de oefeningen in stappen uitschrijven zoals een beetje verder staat beschreven.

Zo lossen we de oefening op:

60 – 14 = 50 – 4 = 46
50 /\
10 4

Stap 4: Los de oefeningen op in het smurfenbundeltje op pagina 3 onderaan op.
Stap 5: Neem het oplossingenblad van het smurfenboekje. ( In bijlage )
stap 6: Verbeter deze oefeningen met groene balpen.
Stap 7: Neem je rekenboek B op pagina 63 oefening 3: Los deze 4 oefeningen op de uitgelegde manier op: 50-15=, 70-34=, 80-67=, 100-17=.
Stap 8: Verbeter deze oefeningen met groene balpen.
Verbeteren kan via ‘correctiesleutels’ op www.vbsoudebareel.be of deze link: https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-nieuwe-pluspunt/
Je zoekt enkel nog de juiste pagina in het digitale werkschrift leerjaar 2.
Kijk in het werkschrift B!
Opgelet: Let enkel op de uitkomsten.

Dinsdag 21 april: Rekenen: Maaltafels trainen
Vandaag oefenen we x5 en x4 in met ons maaltafeldoosje.

Woensdag 22 april: spelling: thema 6 les 18: korte, lange en andere klanken afwerken
Stap 1: Bekijk de filmpjes nog eens (zie maandag)
Stap 2: Los de oefeningen op in het werkboek op pagina 73 en 74. Lees goed de opdracht.
pagina 73 oefening 5 en 6
pagina 74 oefening 7: Klankendictee:
Dicteer bij oefening 7: a, oe, ee, r, ui, uu, p, o, oo, s.
pagina 74 oefening 8 a en b.

Stap 3: Verbeter deze oefeningen met groene balpen.
Verbeteren kan via ‘correctiesleutels’ op www.vbsoudebareel.be of deze link: https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-talent-spelling/
Woensdag 22 april: Rekenen: Maaltafels trainen
Vandaag oefenen we x6 en x8 in met ons maaltafeldoosje.
Woensdag 22 april: namiddag: Buitenspeeldag!!
Het is vandaag ‘buitenspeeldag’. Daarom hebben we voor jou 6 leuke opdrachten in petto!
Opdracht:
Tussen 14 uur en 17 uur kan je deelnemen aan 6 opdrachten.
Elke opdracht moet je proberen zo goed mogelijk of zo snel mogelijk te volbrengen.
Je krijgt 30 min. de tijd per opdracht.
Het bewijs dat je de opdracht uitvoerde, kan je als ‘reactie’ onder die opdracht posten op Facebook.
De organisatoren van deze opdrachten kiezen per opdracht één winnaar uit en
hij/zij ontvangt dan van hen één van de komende weken een spelpakket.
Hoe meedoen?
Maak je op Facebook lid van deze groep:
‘ Buitenspeeldag 22/04/2020 Lokeren #Buitenspeeldaglokeren’.
Veel plezier!

Donderdag 23 april: taal: thema 6 les 14: Wat is een eigennaam?
Stap 1: Bekijk het filmpje ‘ eigennamen’ op www.bingel.be aandachtig. (dit staat bij de bingeltaak)
Stap 2: Los de oefeningen op in het werkboek B op pagina 100, 101 en 102.
– Leg een blauw kleurpotlood en je lat klaar.
– Lees goed de opdracht.
– Schrijf hoofdletters die je geleerd hebt, bij de eigennamen.
Stap 3: Verbeter deze oefeningen met groene balpen.
Verbeteren kan via ‘correctiesleutels’ op www.vbsoudebareel.be of deze link: https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-talent-taal/
Je zoekt enkel nog de juiste pagina in het digitale taalschrift leerjaar 2.
Kijk in het taalschrift B!

Donderdag 23 april: rekenen: T-TE=TE inoefenen op werkblad ( kolom 1 )
Stap 1: We oefenen de rekentaak van dinsdag verder in.
Neem het werkblad ‘Ik oefen extra T-TE’.

Stap 2 : Los vandaag enkel kolom 1 en schrijf uit in stappen.
Stap 3 : Neem het oplossingenblad. ( in bijlage )
Verbeter deze oefeningen met groene balpen.
Donderdag 23 april: Rekenen: Maaltafels trainen
Vandaag oefenen we alle aangeleerde maaltafels x2, x3, x4, x5, x6, x8 en x10 door elkaar in met ons maaltafeldoosje.
Je kan het ook nog op andere manieren inoefenen. Bv. via www.computermeester.be ( 2de ljr  maaltafeloefeningen ), spel met dobbelstenen (Neem 2 dobbelstenen. Gooi een getal. Kan je met de 2 getallen een maaltafel vormen die je kent, dan los je die op.), …

vrijdag 24 april: spelling: thema 6 les 18: korte, lange en andere klanken inoefenen
Stap 1: Maak op www.bingel.be de taak: ‘oefeningen: korte, lange en andere klanken’.

vrijdag 24 april: lezen: Vlot en vaardig lezen thema 7 les 2 : be-, ge-, ver-
Stap 1: Neem je Talent Leesboek op pagina 103.
Stap 2: Lees oefening 1 ‘woorden’ 2x luidop. Laat een volwassene luisteren of je het correct leest.
Stap 3: Lees het appelblauwzeegroene kadertje. Begrijp je alle woorden? Vraag uitleg.
Stap 4: Lees oefening 2 ‘ Zinnen’ en oefening 3’ Hoe Stan een doelpunt maakte’ 2x luidop.
Stap 5: Neem je leesboek op pagina 104. Lees oefening 4 ‘ Vlinders’ luidop.
Tip: je kan ook afwisselen met een volwassene.

Vrijdag 24 april: rekenen: T-TE=TE inoefenen op werkblad ( kolom 2 )
Stap 1: We oefenen de rekentaak van dinsdag verder in.
Neem het werkblad ‘Ik oefen extra T-TE’.

Stap 2 : los vandaag de 2de kolom op en schrijf uit in stappen.
Stap 3 : neem het oplossingenblad (in bijlage)
Verbeter met groene balpen

Wat heb jij flink gewerkt
deze week!
Bravo!