Klasblog – 4de leerjaar B

Week 9: planning 10 mei, 2020

Beste ouders, lieve kinderen

 • De planning ziet er een beetje anders uit vanaf deze week. Je krijgt per vak een weekplanning. Dus eentje voor rekenen, eentje voor taal en eentje voor spelling. Er staat per dag op wat je die dag probeert te maken.
 • Er komen ook enkele nieuwe Bingeloefeningen bij. Daar wordt in de planning naar verwezen.
 • Voor O. bieden we opnieuw twee mini-webpaden aan. Die plannen we op dinsdag en donderdag maar je mag ze ook op een andere dag maken als dat beter uitkomt. Je werkt op dezelfde manier als vorige week.
 • We bieden ook drie muzische opdrachten aan. Die zijn vrijblijvend, dus je moet ze niet maken. Ze staan wel in de planning maar ook daar kan je zelf een andere dag kiezen die je beter uitkomt.
 • De verbetersleutels zijn beschikbaar via de link op de blog. Het is belangrijk om je werk ook na te kijken.

Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn mag je ons altijd contacteren.

Veel succes in de komende week!
Groetjes van de juffen van het vierde

Planning wiskunde van 11 mei tot en met 15 mei

Maandag 11 mei

Wiskunde: Kommagetallen cijferend optellen

 • Bekijk hier het instructiefilmpje.
 • Werkschrift B, p. 60 oefening 2 en p. 61 oef. 3 en 4 moet je maken. Als het vlot lukt en je hebt nog tijd over maak je ook de overige oefeningen op p. 60 en 61.
 • Je vindt in je bundel ook een hulpblaadje met een voorbeeldoefening en enkele aandachtspunten.
 • De verbetersleutel vind je hier.

Dinsdag 12 mei

Wiskunde: Kommagetallen herhalen

 • Bekijk het filmpje via de link op de blog. De link vind je hier.
 • Dit is een getallendictee dus neem er een blaadje papier bij.
 • Maak de oefeningen op bladzijde 39 in je werkschrift B.
 • De verbetersleutel vind je hier.

 Woensdag 13 mei

Wiskunde: Negatieve getallen

 • Bekijk hier het instructiefilmpje.
 • Maak volgende oefeningen in je werkschrift C: p. 39 nrs 4 en 5 en p. 49 volledig.
 • De verbetersleutel vind je hier.
 • Neem je leertakenschrift op p. 20. Lees de uitleg bovenaan nog eens en maak daarna de oefeningen op p. 20 en 21.
 • De verbetersleutel vind je hier.
 • Er zijn ook oefeningen op Bingel in de map Wiskunde woensdag. Je krijgt een week de tijd om die te maken dus het hoeft niet allemaal op één dag.

Donderdag 14 mei

Wiskunde: Breuken herhalen

 • We werken vandaag opnieuw in werkschrift B. Je maakt de oefeningen op p. 51 en 52.

Enkele tips:

 • Om een breuk van een getal te nemen kan je het breukenschema gebruiken.
 • Bij verhoudingstabellen kan je boogjes plaatsen die duidelijk maken met hoeveel je vermenigvuldigt of door hoeveel je deelt.
 • Je vindt ook uitleg in je leertakenschrift op p. 13, p. 17 en p. 23.
 • De verbetersleutel vind je hier.

Vrijdag 15 mei

Wiskunde: Kommagetallen cijferend aftrekken

 • Bekijk hier het instructiefilmpje.
 • Je vindt in je bundel ook een hulpblaadje met een voorbeeldoefening en enkele aandachtspunten
 • Je maakt de cijferoefeningen in je werkschrift B op p. 64 bovenaan.
 • De verbetersleutel vind je hier.
 • Werken ook nog in ons leertakenschrift op p. 53. Daar maak je de oefeningen bij blok 9 en blok 11 die je in je schrift zelf kan maken. De oefeningen waar je zelf onder elkaar moet schikken maken we later.
 • De verbetersleutel vind je hier.

Planning spelling van 11 mei tot en met 15 mei

Op dit blad vind je per dag de oefeningen voor spelling. Voor wie er niet genoeg van krijgt… op Bingel in het mapje ‘extra spelling’ vind je nog meer oefeningen.

Je eigen spellingfouten vinden, is soms moeilijk. Daarom willen we vragen of je de  spellingoefeningen kan laten verbeteren door een huisgenoot. Kan dat niet, dan verbeter je de oefeningen zelf. Schrijf daarna de woorden die je fout had, 2 keer juist.

Maandag 11 mei

thema 8 les 5 woorden met ver-, be-, ge-

 • Neem je werkschrift spelling
 • Lees op pag. 114 spellingweter 5.
 • Maak op pag. 87 oef. 1 en op pag. 88 oef. 2 en 3 .
 • Verbeter met de verbetersleutel die je hier vindt.
 • Maak op Bingel de oefeningen in de map ‘maandag spelling’

Dinsdag 12 mei

herhaling thema 7 les 10: hoorwoorden

Maak op Bingel de oefeningen in de map ‘dinsdag spelling’.

 Woensdag 13 mei

thema 8 les 5 woorden met ver-, be-, ge-

 • Lees op pag. 114 spellingweter 5.
 • Maak op pag. 88 oef. 4 en op pag. 89 oef. 5 en 6 .
 • Verbeter met de verbetersleutel die je hier vindt.
 • Maak op Bingel de oefeningen in de map ‘woensdag spelling’

 Donderdag  14 mei

herhaling thema 7 les 10 hoorwoorden

Maak op Bingel de oefeningen in de map ‘donderdag spelling’.

Vrijdag 15 mei

thema 8 les 5 woorden met ver-, be-, ge-

 • Neem een blad en je werkschift spelling.
 • Kijk in je werkschrift van pag. 87 tot 89. Bekijk heel aandachtig de woorden die je deze week fout schreef. Hoe moet het wel? Schrijf elk woord dat je deze week fout schreef, twee keer juist op het blad.
 • Laat dit nalezen door een huisgenoot.
 • Ga naar Bingel en maak de oefeningen in de map ‘vrijdag spelling’.

Planning taal van 11 mei tot en met 15 mei 2020.

Maandag 11 mei 2020.

 1.  Begrijpend lezen in werkschrift C p. 5
  “Morgen was het feest “ => lees deel 1 en geef een antwoord op de vragen.
  Schrijf hier de naam van de schrijver van dit verhaal:           ……………………………………
  Verbeter met de verbetersleutel die je hier vindt.
 2. Taalbeschouwing in werkschrift C p. 16 en 17:
  Op p. 16 staan er 9 lijntjes klaar…
  Voor ons moet je 5 zinnen maken (en dus geen 9) door een zinsdeel te kiezen uit elke kolom.
  Lees de zin nog eens luidop => klinkt het goed?
  Controleer: schreef jij een hoofdletter in het begin van de zin en een leesteken op het einde?
  Lees nu ook de taalweters op p. 17.
  Verbeter met de verbetersleutel die je hier vindt.

Dinsdag 12 mei 2020.

 1. Begrijpend lezen in werkschrift C p. 6 en 7
  Lees deel 2 van het verhaal en geef antwoord op de vragen.
  Verbeter met de verbetersleutel die je hier vindt.
 2. Taalbeschouwing in werkschrift C p. 18 en 19
  Lees eerst de informatie bovenaan p. 18.
  Nu maak je oefening nr. 3 (die ook verder gaat op p. 19).
  Ik geef hier nog even een voorbeeld:

  De mier denkt aan de zoete honing.
  Onderwerp: de mier
  Rest van de zin: denkt aan de zoete honing
  Persoonsvorm: denkt

  Nog even een voorbeeld:
  Zal de eekhoorn de winter overleven zonder voorraad?Onderwerp: de eekhoorn
  Rest van de zin: zal de winter overleven zonder voorraad
  Persoonsvorm: zalVerbeter met de verbetersleutel die je hier vindt.

 Woensdag 13 mei 2020.

 1. Begrijpend lezen in werkschrift C p. 7 en 8. => deel drie van het verhaal lezen en vragen.
  Verbeter met de verbetersleutel die je hier vindt.
 2. Taalbeschouwing in werkschrift C p. 19 4 en p. 20 nr. 5.
  Bij nr. 5 de zinnen zeker nog eens luidop lezen voor jezelf.
  Verbeter met de verbetersleutel die je hier vindt.

Donderdag 14 mei 2020.

 1.  Begrijpend lezen in werkschrift C p. 8, 9 en 10. => deel vier van het verhaal lezen en vragen.
  Verbeter met de verbetersleutel die je hier vindt.
 2. Nadenken over taal in werkschrift C p. 23.
  Op een “gesloten vraag” kan je alleen antwoorden met “ja” of “neen”.
  Bvb. Ga jij vandaag buiten spelen?
  Schrijf hieronder nu zelf eens een “gesloten vraag”:………………………………………………………………………
  Op een “open vraag” kan je heel veel verschillende dingen antwoorden. Als je dus van iemand iets meer te weten wil komen, dan stel je best een “open vraag”.
  Bvb. Wat heb je deze namiddag allemaal gedaan?
  Schrijf hieronder nu zelf eens een “open vraag”:………………………………………………………………………Verbeter met de verbetersleutel die je hier vindt.

Vrijdag 15 mei 2020.

Schrijfoefening: kladversie schrijf je in werkschrift C p. 28.

We lazen de hele week verhalen over dieren. Die verhalen zijn zeer origineel, een beetje speciaal, een beetje “vreemd” misschien. Maar wij vinden ze echt super!

Vandaag ga jij een kort verhaal schrijven over dieren. Je start met het schrijven in het klad op p. 28 bij nr. 3. Je moet de opdracht die er boven staat NIET lezen, want wij doen iets anders.

Ik vertel hier wat ik in jouw verhaal moet terug vinden. Je mag er natuurlijk zelf nog bij verzinnen.

 • Kies een
 • Vertel waar het dier naartoe wil
 • Waarom wil het dier graag naar die plek? Wat verwacht hij/ zij? Waarover droomt hij/ zij?
 • Bij wie gaat het dier langs om te vragen of hij/ zij wil meegaan op reis?
 • Wat neemt elk dier mee voor onderweg?
 • Hoe vinden ze de weg?
 • Waar komen ze uiteindelijk aan?
 • Waarom willen ze er blijven? Of waarom keren ze liever terug?

Bij het schrijven let je er op: om korte zinnen te schrijven / om hoofdletters en leestekens te gebruiken.

Het verhaal is klaar? Laat het eens lezen door mama of papa. Misschien kunnen ze daar het komende weekend eens wat tijd voor vrij maken? Zij kunnen al foutjes verbeteren.

Volgende week: schrijf je het verhaal in het net op p.29. Of… je typt het in een documentje op de computer. Dan kan je het ook eens doorsturen naar de juf van 4A, 4plus of 4B. (Bij wie jij de meeste taallessen volgt in de klas.)

Is jouw verhaal ook een beetje speciaal?

Planning W.O. en M.O. van 11 mei tot en met 15 mei

Maandag 11 mei

M.O.: Werken met verf

Je vindt in je bundel een beschrijving en enkele voorbeeldjes om met verf een leuk kunstwerkje te maken.

Dinsdag 12 mei

W.O.: Mini-webpad

Vandaag maak je het webpad rond ‘Weer’. De link vind je hier.

Woensdag 13 mei

M.O.:  De bevrijding van het edelhert/ camouflage en verstoppertje

Je vindt in je bundel de uitleg bij deze opdracht. Klik hier voor de link die je nodig hebt. Hieronder zie je alvast hoe jouw juffen zich camoufleerden! Vind jij ze?Donderdag 14 mei

W.O.: Mini-webpad

Vandaag maak je het webpad rond ‘Kikker’. De link naar het webpad vind je hier.

Vrijdag 15 mei

M.O.: Kunst met natuurlijke materialen

Je vindt in je bundel enkele ideeën en voorbeeldjes om met materiaal uit de natuur een mooi werkje te maken.
Voor alle muzische opdrachten blijft gelden: Ze zijn vrijblijvend. Wie graag een foto of filmpje doorstuurt… die blijven meer dan welkom!