Klasblog – 4de leerjaar B

Week 1: opdrachten op Bingel 17 mrt, 2020

Beste ouders en leerlingen
Op Bingel staan een aantal taken klaar voor rekenen en taal. Het gaat om herhalingstaken. Soms staan er ook instructiefilmpjes bij, die kan je pauzeren, terugspoelen en meerdere keren bekijken. Met deze taken kan je de leerstof regelmatig herhalen. Zo kunnen we na de Corona-onderbreking vlot starten met de volgende lesonderwerpen.
Veel succes!