Klasblog – 5de leerjaar B

Waste art: kunst met een boodschap 12 okt, 2018 Klasactiviteiten

Naar aanleiding van ‘het grote sorteerspel’ op school creëerden we in 5B ‘waste art’. Dat wil zeggen: kunst gemaakt uit afval. We beschouwden verschillende vormen van ‘waste art’ en willen met onze kunstwerken de boodschap verspreiden om bewust om te gaan met afval, om te ‘consuminderen’… In groepjes werkten we een onderwerp uit, de juf ontdekte al snel dat de verschillende groepjes tot onderwerp ‘boom’ kwamen. Van daaruit kwamen we tot het idee om een ‘bosje bomen’ te ontwerpen, als symbool voor de natuur die we willen beschermen. De tweede stap bestond eruit om een stevig skelet te ontwerpen. Vanuit het skelet bestond de opbouw met bindmaterialen en details, volledig bestaande uit afval. 5B is superenthousiast en benieuwd of onze boodschap effect heeft.