Klasblog – 2de leerjaar C

Taken week 11-15 mei 2020 10 mei, 2020 Brieven, Weetjes

Dit is de weekplanning voor de week van maandag 11 mei tot vrijdag 15 mei 2020

Maandag 11 mei: spelling: herhaling: ng /nk – woorden

Stap 1: Leg je werkblad over ‘ng en nk’ klaar.  Blad 1 maak je zeker. Blad 2 is extra.

Stap 2: Lees goed de opdracht en los op. Schrijf netjes en juist.

Stap 3: Verbeter met de verbetersleutel in bijlage.

Maandag 11 mei: rekenen: Herhaling  types T+T, T-T, T+E, T-E, TE+T, TE-T ( enkel blad 1 )

Stap 1: Leg het  werkblad klaar. Vandaag lossen we blad 1 op. (Blad 2 is voor woensdag )

Stap 2: Los de oefeningen op. Gebruik de hulpmiddeltjes die je geleerd hebt. Je mag ook je rekendoos gebruiken, als je die bij hebt.

Stap 3: Verbeter met het oplossingenblad in bijlage.

Dinsdag 12 mei: spelling: herhaling: aai-, ooi- en oei-woorden

Stap 1: Leg je werkblad over ‘ aai, ooi en oei’ klaar.  Blad 1 maak je zeker. Blad 2 is extra.

Stap 2: Lees goed de opdracht en los op. Schrijf netjes en juist.

Stap 3: Verbeter met de verbetersleutel in bijlage.

Dinsdag 12 mei: Rekenen:  Maaltafels trainen

Stap 1: Neem je maaltafeldoosje.

Stap 2: We oefenen alle aangeleerde maaltafels ( x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 en x10 ) door elkaar in met ons maaltafeldoosje.

Stap 3: Je kan het ook nog op andere manieren inoefenen.

 • In het rekenboek C pagina 7 oefening 5.
 • In het rekenboek C pagina 9.

Stap 4: Verbeter via de correctiesleutel. Kies 2de leerjaar werkboek C.

Zoek pagina 7 en 9.

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-nieuwe-pluspunt/

Stap 5: Wil je nog wat oefenen? Je kan een blad maken in het tafelmapje, via www.computermeester.be ( 2de ljr à maaltafeloefeningen ), …

Woensdag 13 mei: spelling: herhaling: ieuw-, eeuw- en uw-woorden

Stap 1: Leg je werkblad over ‘-eeuw, -ieuw en –uw’ klaar.

Blad 1 maak je zeker. Blad 2 is extra.

Stap 2: Lees goed de opdracht en los op. Schrijf netjes en juist.

Stap 3: Verbeter met de verbetersleutel in bijlage.

Woensdag 13 mei: rekenen: Herhaling  types T+T, T-T, T+E, T-E, TE+T, TE-T ( blad 2)

Stap 1: Leg je werkblad klaar. Vandaag lossen we blad 2 op.

Stap 2: Lees de opdracht en los op. Gebruik de hulpmiddeltjes die je geleerd hebt.

Stap 3: Verbeter met het oplossingenblad. ( in bijlage )

Donderdag  14 mei: spelling: herhaling: woorden op –d en -t

Stap 1: Leg je werkblad over ‘ woorden op –d en -t’ klaar.

Blad 1 maak je zeker. Blad 2 is extra.

Stap 2: Lees goed de opdracht en los op. Schrijf netjes en juist.

Stap 3: Verbeter met de verbetersleutel in bijlage.

Donderdag 14 mei: Rekenen: Herhaling meten en metend rekenen: kloklezen

vandaag: de onderkant van het 1ste blad: kwart over ( 6 klokken+ de achterkant ( door elkaar )

Stap 1: Neem het werkblad: ‘ huistaak: de klok: kwart voor, kwart over’. ( zie vorige week )

Stap 2: Hoe laat is het? Los de onderste 6 klokken op.

Stap 3: En nu door elkaar… Maak de tweede bladzijde.

Stap 4: Laat je blad verbeteren door een volwassene.

Vrijdag 15 mei: Rekenen:  Maaltafels trainen met werkblad

Stap 1: Neem je maaltafeldoosje.

Stap 2: We oefenen alle aangeleerde maaltafels ( x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 en x10 ) door elkaar in met ons maaltafeldoosje.

Stap 3: Neem het werkblad ( in bijlage ) en los op.

Vrije keuze:

 • Je mag het blad op je eigen tempo oplossen.
 • Wie dit graag eens op tijd wil doen, kan dat ook.

Stap 4: Verbeter via het oplossingenblad in bijlage.

Stap 5: Wil je nog wat oefenen? Je kan een blad maken in het tafelmapje, via www.computermeester.be ( 2de ljr à maaltafeloefeningen ), …

Vrijdag 15  mei: lezen: korte verhalen: thema 7 les 13

Stap 1: Neem je Talent Leesboek op pagina 110, 111 en 112.

Ben je een A-, een B- of een C- lezer? Lees de bladzijden bij jouw letter.

 • De A-lezers lezen: pagina 110.
 • De B-lezers lezen: pagina 10 en 111.
 • De C-lezers lezen: pagina 110, 111 en 112.

Tip 1: Lees ook het appelblauwzeegroene kadertje met de moeilijke woorden.

Tip 2: Laat een volwassene luisteren of je het correct leest.

Tip 3: Je kan ook afwisselen met een volwassene.

Stap 2: Zijn er nog woorden die je niet begrijpt? Vraag uitleg.

Stap 3: Vrijblijvende opdracht:

Kan je deze vragen oplossen die gaan over jouw gelezen bladzijde of één van je bladzijden?

Tip: Je mag de antwoorden opzoeken in het verhaal.

Vragen over pagina 110: spindakaas:

 • Hoe heet de hoofdrolspeler uit het verhaal?
 • Waarvan is de jongen bang?
 • Waarom schrikt Mauro als hij ’s morgens hoort dat zus Lisa er niet is?

Oplossingen van pagina 110: spindakaas:

 • Vraag 1: Mauro
 • Vraag 2: Hij is bang van spinnen.
 • Vraag 3: Hij werd bang omdat hij besefte dat er deze nacht een echte spin op zijn neus zat.

Vragen over pagina 111: Als ik een vlieg was:

 • Waarom wou de hoofdpersonage een spin zijn?
 • Hij wil dan toch geen vlieg zijn. Waarom?

Oplossingen van pagina 111: Als ik een vlieg was:

Vraag 1: Omdat hij dan als vlieg de antwoorden op de toets van de meester kon gaan lezen.

Vraag 2: Omdat de meester een vliegenmepper heeft om de vlieg mee dood te slaan.

Vragen over pagina 112: 1-0 voor de mug:

 • Waarom kan Noor niet slapen?
 • Hoe wil Noor de mug dood slaan?
 • Hoelang jaagt Noor op de mug?
 • Noor heeft de wedstrijd met de mug verloren.

Het is 1-0 voor de mug. Waarom?

Oplossingen van pagina 112: 1-0 voor de mug:

Vraag 1: Noor kan niet slapen omdat een mug zoemt aan haar oor.

Vraag 2: Met een kussen mept Noor naar de mug op de muur.

Vraag 3: Noor jaagt een halfuur op de mug.

Vraag 4: Omdat er de volgende morgen een bult op de neus van Noor staat.

De mug heeft haar geprikt. Ze heeft een muggenbeet.

Vrijdag 15 mei: spelling: herhaling: overblijvende werkblad afwerken ( naar keuze )

De voorbije dagen maakte je een werkblad over ng of nk ( maandag ), over aai-, ooi- en oei- ( dinsdag ), over ieuw-, eeuw- en uw- woorden ( woensdag ) en over d of t ( donderdag ).

Als je nog een werkblad over hebt, dat je niet maakte, kan je er nu nog eentje naar keuze maken en verbeteren met de verbetersleutels.

Jullie hebben de voorbije weken fantastisch gewerkt!

Bravo voor je grote inzet de voorbije weken!

We kijken uit naar jullie komst in de klas!

Bravo voor jullie mooie moederdaggeschenkjes.

Lieve mama’s, geniet van jullie moederdag!

Juf Veroniek