Klasblog – 2de leerjaar C

Sobere maaltijd en paasviering 29 mrt, 2018 Klasactiviteiten, Weetjes

De kinderen van het tweede leerjaar c werkten heel intensief mee om een mooie en sfeervolle viering te brengen voor de leerlingen van de lagere school. Ze toonden de laatste dagen van het leven van Jezus in diverse toneeltjes en zongen of beluisterden tussendoor enkele liedjes. Bij elke opvoering stonden ze even stil bij de betekenis van het verhaal voor ons leven. Tijdens deze viering werden we geholpen door mevrouw Marie-Anne, zorgjuf Lieve en juf Inge. Meester Etienne, juf Vicky en juf Leen verzorgden de muzikale omlijsting.

’s Middags genoten we van een heerlijke, sobere maaltijd en stonden we op deze manier even stil bij de vasten.