Klasblog – 4de leerjaar B

planning van 18 mei tot en met 20 mei 17 mei, 2020

Beste ouders en kinderen van het vierde leerjaar

Hieronder vinden jullie de planning van de volgende drie dagen. Drie dagen? Ja hoor! Deze week is het een korte week, donderdag en vrijdag hebben we vrijaf! Jullie hebben deze vrije dagen zeker dubbel en dik verdiend. Het leren op afstand is niet altijd even gemakkelijk. Toch zien we dat jullie je beste beentje voorzetten. Een dikke proficiat voor jullie en jullie ouders!

Lieve groeten
de juffen van het vierde leerjaar

Planning wiskunde van 18 mei tot en met 20

Maandag 18 mei

Wiskunde: Een beetje herhalen (alles in werkschrift B)

 • Werken met geld: p. 26 oef. 2. Lees goed de opdracht, heb je een briefje of muntstuk twee keer nodig dan zet je gewoon twee kruisjes. Oefening 1 mag je zeker ook eens proberen maar die is niet verplicht. De verbetersleutel vind je hier.
 • Schattend rekenen: p. 29 oef. 5 en 6. Je moet de oefeningen niet precies uitrekenen maar enkel schatten.
  Tip: schrijf eerst de bewerking van je schatting op en reken dan pas uit.
  Voorbeeld: 7 x 49 ≈ 7 x 50 = 350 (oef. 5)
  39 x 51 ≈ 40 x 50 = 2000 (oef. 6)
  De verbetersleutel vind je hier.
 • Staartdelingen: p. 31 oef. 5. In je leertakenschrift op p. 57 kan je de werkwijze nog eens nakijken. Probeer ook de negenproef te maken. De verbetersleutel vind je hier.

Dinsdag 19 mei

Wiskunde: Kommagetallen vermenigvuldigen en delen.   

 • Bekijk het filmpje via de link die je hier vindt.
 • Maak de oefeningen op bladzijde 66 en 67 in je werkschrift B. De driehoekjes zijn niet verplicht, tussenuitkomsten moet je wel schrijven zoals in de voorbeeldoefening. De verbetersleutel vind je hier.
 • Maak in je leertakenschrift de oefeningen bij blok 9 op p. 44 en p. 46. De verbetersleutel vind je  hier.

 Woensdag 20 mei

Wiskunde: Het gemiddelde         

 • Je kan het instructiefilmpje op Bingel nog eens bekijken. Je vindt het in de map wiskunde woensdag 20 mei. Je kan de werkwijze ook nog eens bekijken in je leertakenschrift op p. 60.
 • Maak in je leertakenschrift de oefeningen op p. 60 en op p. 66.
  De verbetersleutel vind je hier.

Op donderdag 21 mei begint een lang weekend. Tijd om even uit te blazen!

 Lessen taal van maandag 18 mei tot en met woensdag 20 mei.

Maandag 18 mei

 1. Op 15 mei heb je een verhaal geschreven over dieren die op reis gaan…
  Schrijf je verhaal over op p.29 en liefst zonder fouten!
  Je mag ook in een word- document typen. Dan kan je het gemakkelijk doorsturen naar de juf.
  We zijn al benieuwd. Het is niet erg als het geen lang verhaal is. Beter kort en goed!
  Gebruik zeker hoofdletters en leestekens, want zo is je verhaal beter te verstaan!
 2. Bingel: talent thema 7 les 15 staat klaar bij maandag. Het is een les over de betekenis van woorden. Zo leer je je woordenschat wat uit te breiden. Dit MOET je maken.
 3. Bingel: talent thema 7 les 3 staat klaar bij maandag. Het zijn stukjes uit dierenverhalen van Toon Tellegen. Zo oefen je voor begrijpend lezen. Dit MAG je maken.

Dinsdag 19 mei

 1. Lees op p. 23 van het werkschrift nog eens de uitleg over open en gesloten vragen.
  Je gaat nu zelf vijf open vragen maken.
  Mogelijke onderwerpen (jij moet er nog een mooie vraag van maken): hobby, je tijd vullen in Corona- tijd, wat eerst en vooral doen na einde lockdown, een lekker gerecht klaar maken,…    Je mag natuurlijk ook zelf een onderwerp bedenken.
  Aan wie kan je zo een vraag stellen? Aan mama, papa, broer, zus of via telefoon of mail aan andere familieleden of… één vraagje (maximum) aan de juf. Je kan alle vragen aan één persoon stellen. Je kan ook elke vraag aan iemand anders stellen. De juf wil van iedere leerling maximum 1 vraag beantwoorden.
  Op p. 24 schrijf je bij de micro aan wie je de vraag zal stellen. Daarnaast noteer je de vraag.
  In het witte gedeelte schrijf je het antwoord.
  Nu heb je eigenlijk een interview afgenomen.

 

 1. Bingel: talent thema 7 les 15 herhaling betekenissen. Staat klaar bij dinsdag. Deze taak MAG je maken.
 1. Bingel: talent thema 7 les 4 begrijpend lezen. Staat klaar bij dinsdag. Deze taak MOET je maken.

Woensdag 20 mei

 1. Blad in deze bundel: “Welk zinsdeel zegt wat het onderwerp doet of wat ermee gebeurt”?
  Even herhalen: “De kinderen van het vierde leerjaar hebben al veel bijgeleerd sedert de lockdown”!
  Maak een ja- neen vraag: “Hebben de kinderen van het vierde leerjaar al veel bijgeleerd sedert de lockdown”?
  De persoonsvorm staat helemaal vooraan: “Hebben”
  Maar er staan eigenlijk twee werkwoorden in de zin: “Hebben” en “bijgeleerd”.
  Op de achterkant van het blad lees je nog eens dat een werkwoord kan zeggen wat het onderwerp doet, zoals bvb: “Bent fietst een rondje in zijn straat”.
  Maar soms zegt het werkwoord hoe het onderwerp is, zoals bvb: “De mensen zijn triest als ze hun vrienden lange tijd niet zien”.
 1. Luidop lezen: werkschrift p. 27 => zoek je eens iemand die naar jou wil luisteren???
 Korte werkweek! Hoera!

Planning spelling van 18 mei tot en met 20 mei

Hieronder vind je per dag de oefeningen voor spelling.

Opgelet: bij deze lessen hoort het werkwoordschema. Je vindt het in de bundel. Bewaar dit schema goed, je zal het ook de volgende weken nodig hebben!

Je eigen spellingfouten vinden is soms moeilijk. Daarom willen we vragen of je de  spellingoefeningen kan laten verbeteren door een huisgenoot. Kan dat niet, dan verbeter je de oefeningen zelf.

Maandag 18 mei:

thema 6 les 14: werkwoorden

 • Bekijk hier het filmpje.
 • Neem je werkschrift spelling en gebruik telkens je schema voor de volgende oefeningen!
 • Maak op pag. 71 oef. 1 .
  Tips:

  • Zet telkens eerst een kruisje op de juiste plaats in de tabel.
  • Daarna vul je de juiste vorm van het werkwoord in de zin in.
  • Denk ook aan de regels van het verenkelen en verdubbelen!
 • Maak op pag. 72 oef. 2. Lees op de opgave aandachtig!
 • Verbeter met de verbetersleutel die je hier vindt.
 • Ga naar de klasblog en maak de oefening via de link hier. Klik daarna onderaan op check. Je oefening wordt verbeterd, probeer nadien je fouten te verbeteren.

Dinsdag 19 mei:

thema 6 les 14: werkwoorden

 • Je kan hier het filmpje nog eens bekijken.
 • Neem je werkschrift spelling en gebruik voor de volgende oefeningen telkens je schema!
  • Maak op pag. 72 en 73 oef. 3.
   Tips:

   • Je duidt best telkens eerst de persoonsvorm en het onderwerp aan.
   • Denk ook aan de regel van het verenkelen en verdubbelen!
  • Maak op pag. 73 oef. 4.
 • Verbeter met de verbetersleutel die je hier vindt.

Woensdag 20 mei:

thema 6 les 14

 • Neem het werkwoordschema dat in je bundel zit.
 • Maak op Bingel de oefeningen in de map ‘spelling woensdag 20 mei’
 • Neem je werkschrift op pagina 74
 • Kijk naar het filmpje dat je hier vindt en houd je klaar voor een dictee. De verbetersleutel vind je op het einde van het filmpje.

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei

Hopsafalderaldera! Twee vrije dagen en daarna is het weekend!

 • Lees niet in je spellingschrift.
 • Maak de oefeningen op pag. 542588 niet.
 • Verbeter je oefeningen niet met de verbetersleutel, je vindt hem hier toch niet. 😉😉

Planning W.O. en M.O. van 18 mei tot en met 29 mei

Maandag 18 mei

M.O.: Tableau vivant 

We dagen jullie uit om kunst te maken in coronatijden. Inspiratie vind je hier in het filmpje. Wat de opdracht precies inhoudt, lees je op het blad in je bundel. Je krijgt hier een week de tijd voor.

Dinsdag 19 mei

W.O.: Planten zijn echte suikerfabrieken.

Lees aandachtig de tekst die je in je bundel vindt. Probeer daarna de juiste antwoorden aan te kruisen. Je mag daarbij de tekst gebruiken uiteraard.

Woensdag 20 mei

M.O.: Een leuk spelletje  

Je vindt in je bundel de uitleg bij deze leuke opdracht. Probeer je huisgenoten maar te overtuigen om mee te spelen nu er een lang weekend voor de deur staat.