Klasblog – 4de leerjaar C

Opa Georges op bezoek 3 okt, 2020 Klasactiviteiten

Opa Georges vertelde boeiend over de goede oude tijd terwijl de leerlingen aandachtig luisterden.