Klasblog – 3de leerjaar B

Muzische namiddag 4 nov, 2018 Klasactiviteiten

We hadden een leuke muzische namiddag. Bij juf Inez experimenteerden we met bister en Oost-Indische inkt en bij juf Yasmine deden we een skelettendans.