Klasblog – Octopusjes

Wat kunnen ouders doen om hun kind naar schoolrijpheid te begeleiden? 19 mei, 2020 Weetjes

Schoolrijpheid

De paasvakantie is achter de rug, dus dat betekent dat de eindspurt naar het einde van het schooljaar is ingezet. Een spannend moment, want voor de derde kleuterklas lonkt het eerste leerjaar na de zomervakantie. Maar niet elk kind is daar even snel klaar voor. Wanneer weet je of je kind schoolrijp is?

Schoolrijpheid is meer dan enkel tellen, lezen en schrijven. De motorische ontwikkeling van een kind speelt een belangrijke rol, maar ook het emotionele aspect mag men niet uit het oog verliezen. Klaar zijn voor het eerste leerjaar draait om kennen, kunnen, voelen en willen.”

Schoolrijp worden is een proces dat voor elk kind anders verloopt. Je kunt je kind dus ook niet zomaar eventjes schoolrijp maken. Er zijn belangrijke factoren om na te gaan of een kind schoolrijp is:

  1. Het kind zelf: wil het zelf naar school? Toont het kind interesse in letters, bijvoorbeeld?
  2. De ouders: hoe voelen zij hun kind aan? Merken ze dat het graag naar school gaat of niet?
  3. De juf of meester: wat ervaren zij? Zij volgen het kind immers van dichtbij.

Een kind kun je dus niet schoolrijp maken, maar je kan het wel stimuleren:

  1. Maak tijd voor je kind: puzzel of lees samen.
  2. Maak je kind deelgenoot van een aantal kleine taakjes, zoals het dekken van de tafel.
  3. Daag je kind uit: laat het zelf zijn of haar gymzak maken, bijvoorbeeld.

Veel ouders kopen speciale boekjes en spelletjes om met hun kind te oefenen, maar dat is niet nodig: Wil je toch ‘trainen’ met je kind,  doe dan bijvoorbeeld eens een rijmspelletje of laat je kind nummerplaten zoeken met de letters van zijn naam erin.

Als ouder is het ook belangrijk om de stap naar ‘de grote school’ niet te ‘gewichtig’ te maken voor het kind.  Je kind vertellen dat het gedaan is met spelen en dat het in de grote school zal moeten stilzitten en zwijgen, is te vermijden. Zeg je kind dat het er ook nog mag spelen, maar dat het er van alles zal leren, maar bovenal: dat er ook fouten mogen gemaakt worden. Dat laatste is uiterst belangrijk. We mogen niet vergeten dat kinderen op school zitten om te leren en fouten maken is daar een essentieel onderdeel van.”

Bron: Klasse

Hierbij vind je een folder met concrete tips rond het stimuleren van de schoolrijpheid van je kind. Deze info werd door de school gebundeld uit het boek van Marc Litière, licentiaat lichamelijke opvoeding, licentiaat kinesitherapie, psychomotorisch systeemtherapeut en auteur van het boek ‘Juf, mag ik overvaren?’.

Tijdens deze coronatijd kan de bundel jullie als ouders misschien toch wel wat inspiratie geven om gewoon thuis in het dagelijkse leven mee aan de ontwikkeling van jullie kleuter te bouwen.

Lees meer:
Wat kunnen ouders doen om hun kind naar schoolrijpheid te begeleiden (boekvorm)