Klasblog – 6de leerjaar A

Bezoek aan het Beroepenhuis 21 jan, 2020 Uitstappen

Op woensdag 15 januari bezochten we het beroepenhuis. We
maakten op verschillende manieren kennis met wel 40 beroepen! Het was heel
leerrijk!