Klasblog – 4de leerjaar A

Rondkijken in onze parochiekerk 23 sep, 2020 Uitstappen

Toch even buiten de klas… in Corona- tijd.
In het vierde leerjaar werken we tijdens de lessen godsdienst rond het thema
“symbolen”.
In onze kerk zijn er heel wat symbolen te vinden…
Het is een grote ruimte, waar we (na het ontsmetten van de handen) gemakkelijk
afstand kunnen houden.
Marie- Anne nam de tijd om ons te laten kennis maken met de vele voorwerpen die in
de kerk worden gebruikt en die een mooie, symbolische betekenis hebben.
De benamingen van al die voorwerpen, die zijn niet altijd zo eenvoudig. Maar toch
slaagden we erin om enkele daarvan te onthouden!
En wist je dat de pastoor niet zomaar een kleed uitkiest als hij een viering leidt in de
kerk? De kleur van de stola wordt uitgekozen volgens de tijd van het jaar. Op een
“gewone” zondag is de stola groen. De kleur van het nieuwe groen van de natuur. En
waarom dan precies die kleur? Omdat die ons doet denken aan al het mooie in de
natuur dat ons zomaar werd geschonken. De gouden stola trekt de pastoor enkel aan
op feestelijke dagen. Er is ook nog paars en rood… Als je daar nog meer wil over
weten, dan moet je het maar eens navragen bij onze leerlingen.
Het was een boeiende namiddag. Marie- Anne slaagde erin om “de jeugd van
tegenwoordig” gevoelig te maken voor de diepere symbolische betekenis die
voorwerpen kunnen hebben.
De leerkrachten van het vierde leerjaar zijn haar zeer dankbaar. Niet alleen voor het
doorgeven van kennis, maar ook voor het uitstralen van zoveel warmte en
enthousiasme. Als Marie- Anne vertelt, dan besef je dat geloven ook iets kan zijn van
deze tijd.
Bedankt, Marie- Anne!