Klasblog – 1ste leerjaar A

1 meter 11 feb, 2023 Klasactiviteiten

In de klas leerden we de maateenheid “meter”. We deden allerlei proefjes met latten van 1 meter lang. Een touw knippen van 1 meter, een toren bouwen die 1 meter hoog is. Hoeveel handjes kunnen er in 1 meter gelegd worden. Maak een rij boeken van precies 1 meter breed. Ze hebben zelfs de breedte van de klas gemeten. Alles werd nauwkeurig genoteerd in hun rekenboek.