Pedagogische studiedag

Woensdag 23 oktober 2019 is er geen school voor onze leerlingen wegens pedagogische studiedag voor de leerkrachten.

Is het voor u moeilijk om op deze dag opvang te vinden voor uw kinderen, dan heeft Muzaïek misschien een oplossing voor u. Zij bieden op die dag muzische en speelse activiteiten aan: zingen, dansen, knutselen en musiceren op instrumenten…

Brief Oude Bareel 23-10