Infobrochure

infobrochure 2016-2017

afspraken

 • samenwerking school, ouders en leerlingen
 • school- en klasorganisatie
 • dienstverlening
 • praktische informatie

algemene informatie

 • schoolbestuur
 • scholengemeenschap
 • schoolraad
 • lokaal overleg comité
 • klassenraad
 • oudercomité
 • centrum voor begeleiding

jaarlijkse informatie

 • vrije dagen
 • schoolteam
 • prijzen

opvoedingsproject

 • onze droom
 • onze werkwijze
 • organisatie en participatie

schooluren

schoolreglement

 • definities
 • engagementsverklaring
 • centrum voor leerlingbegeleiding
 • inschrijving van leerlingen
 • ouderlijk gezag
 • organisatie van de leerlingengroepen
 • afwezigheden
 • één of meerdaagse schooluitstappen
 • getuigschrift basisonderwijs
 • onderwijs aan huis
 • orde- en tuchtmaatregelen
 • bijdrageregeling
 • geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
 • vrijwilligers
 • welzijnsbeleid
 • leefregels
 • revalidatie en logopedie
 • privacy