Infobrochure

infobrochure

afspraken

 • samenwerking school, ouders en leerlingen
 • school- en klasorganisatie
 • dienstverlening
 • praktische informatie

algemene informatie

 • schoolbestuur
 • scholengemeenschap
 • schoolraad
 • lokaal overleg comité
 • klassenraad
 • oudercomité
 • centrum voor begeleiding

jaarlijkse informatie

 • vrije dagen
 • schoolteam
 • prijzen

opvoedingsproject

 • onze droom
 • onze werkwijze
 • organisatie en participatie

schooluren

(Wees altijd STIPT OP TIJD!)
maandag: van 8.30 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur
dinsdag: van 8.30 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur
woensdag: van 8.30 uur tot 12.05 uur
donderdag: van 8.30 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur
vrijdag: van 8.30 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur

’s Morgens en ’s middags wordt er 5 minuten vroeger gebeld zodat de start van de schooldag vlot kan verlopen (rijen naar de Beelbroekstraat). Ook kleuters worden tijdig op school verwacht. Stuur ze niet te vroeg naar school, als het niet nodig is.

schoolreglement

 • definities
 • engagementsverklaring
 • centrum voor leerlingbegeleiding
 • inschrijving van leerlingen
 • ouderlijk gezag
 • organisatie van de leerlingengroepen
 • afwezigheden
 • één of meerdaagse schooluitstappen
 • getuigschrift basisonderwijs
 • onderwijs aan huis
 • orde- en tuchtmaatregelen
 • bijdrageregeling
 • geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
 • vrijwilligers
 • welzijnsbeleid
 • leefregels
 • revalidatie en logopedie
 • privacy