Schoolfeest 13 mei 2017

Welkom op ons schoolfeest!

muisje kleur

zaterdag 13 mei 2017

programma
11.00 uur: aperitief
11.00 uur tot 14.00 uur: bbq organisatie oudercomité
12.45 uur: gezamenlijk muzikaal startmoment
13.00 uur tot 14.30 uur: muzo kleuterwandeltocht 5 km
13.00 uur tot 14.30 uur: creatieve fietstocht 15 km of 35 km