Schoolkoor

FOTO’S SCHOOLMUSICAL

smileysing_logo_KLEIN

INFO: Schoolkoor vrij podium repetitie

Beste ouders en kinderen,

Dit schooljaar ga ik opnieuw van start met het zangkoor.

De repetities gaan door elke donderdagmiddag vanaf 12.30 uur.

We starten op donderdag 8 oktober tot en met de maand mei. Ik voorzie geen proefles. De kinderen die in het derde leerjaar zitten konden reeds twee sessies meedoen op het einde van het vorige schooljaar. We verzamelen op de speelplaats van de Antwerpsesteenweg, als de bel gaat, aan de rij van 1A. Het is praktisch als de kinderen die middag op school blijven eten, dan is niemand te laat.

De inschrijving in het koor is gratis. Toch wil ik nadrukkelijk vragen om uw kind niet in te schrijven als het zelf geen interesse toont of liever buiten speelt. Het is de bedoeling dat ze het koor tot het einde van het schooljaar volhouden en dit met een groot enthousiasme. Het zou zelfs fijn zijn dat kinderen van het derde en vierde leerjaar dit meerdere schooljaren willen volhouden. Zo wordt het koor één toffe bende, een echte groep. Enkel kinderen van de tweede en derde graad kunnen zich inschrijven. Uiteraard hoop ik heel wat bekende gezichtjes terug te zien.

De komende maanden werk ik vooral rond het thema verhalen, sprookjes en musicals. Verder worden er ook andere plezante liedjes aangeleerd en ook liederen voor in de schoolvieringen. Indien uw kind een leuk liedje of een tof idee heeft voor het zangkoor, dan apprecieer ik dit voorstel enorm. Geef gerust een cd mee en dan beluister ik het eens.

We proberen met het koor in de loop van het schooljaar een optreden te geven voor alle kinderen van onze school. Indien mogelijk plannen we een optreden waar jullie ouders ook welkom zijn. Dit alles is nog niet concreet gepland. Verdere informatie volgt dan later.

Veel muzikale groetjes.

Juf Vicky

Inschrijvingsstrookjes kan je bekomen op het secretariaat.